Search
Close this search box.

articles relacionats amb

De l'espiga a la cadena

Manuel de Pedrolo i la descolonització de la cultura catalana

Una part de la narrativa pedroliana es fonamenta en la denúncia de la condició oprimida dels connacionals. Condició que es concreta en el control del poder i, doncs, en la submissió nacional cultural i política. La lectura de Pedrolo que l’article proposa incideix en el model novel·lístic de l’escriptor entorn d’un discurs alliberador que interpel·la l’alienació nacional.

Imperis il·lustrats contra nacions primitives

Els paradigmes liberals actuals neguen sistemàticament el dret a l’autodeterminació de les nacions. Sigui des del cosmopolitisme o des del multiculturalisme, la nació apareix com un subjecte col·lectiu antic, primitiu i no apte amb la democràcia. Impugnem aquesta visió que parteix d’una idealització clara del subjecte polític i que ignora a partir de quins processos emana la sobirania popular, l’element últim de la democràcia.

Què vol dir ser una nació ocupada? Una proposta pel debat

L’independentisme combatiu va néixer amb un seguit d’intuïcions clau per entendre la situació del domini espanyol sobre el poble català. Aquestes s’explicaven a partir del marxisme reviscolat de la dècada dels seixanta, però la marginació d’aquesta tradició va impedir-ne el seu desenvolupament teòric. Proposem reprendre la necessitat de pensar concretament la subalternitat de la nostra nació des del prisma decolonial contemporani. 

El nou número de Catarsi ja és aquí!

Subscriu-te ara i te l'enviem a casa!

Cataris-blau