Search
Close this search box.

Condicions Generals de Contractació

Última actualització: 4 Febrer, 2019

Aquestes Condicions Generals de Contractació són aplicables al conjunt de vendes ofertes en aquest lloc web (www.catarsimagazin.cat), del qual n’és titular Cultura  21, SCCL (en endavant, Cultura 21).

Cultura 21, SCCL, és una societat inscrita al Registre de Cooperatives de Barcelona, en el full d’inscripció 13970, amb domicili a la ciutat de Manresa, a la Plaça Gispert 4, 2n pis (CP 08241) i  seu NIF F65533200.

Podeu contactar amb nosaltres per escrit a l’adreça indicada, per correu electrònic a [email protected] o per telèfon al 93 742 26 83.

D’acord amb el què estableixen la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació, el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i el Codi de Consum de Catalunya, es facilita als usuaris la informació completa aplicable als contractes celebrats mitjançant aquest lloc web.

Per tal de realitzar qualsevol operació (compra, registre o subscripció) serà necessari acceptar les presents condicions i, en particular, l’usuari declara expressament:

  • Que ha llegit i accepta les condicions generals de contractació.
  • Que compta amb la capacitat suficient per contractar.

Característiques dels productes

Cada producte ofert al catàleg de venda compta amb la seva fitxa corresponent on s’informa de manera concreta de les seves característiques. Per a qualsevol informació addicional pot adreçar-se a [email protected]

Preu dels productes

En la informació corresponent a cada producte consta el preu del mateix, així com les possibles ofertes i promocions. Els preus indicats inclouen l’IVA i la resta d’impostos i taxes que siguin aplicables.

Procediment de compra

Per realitzar compres mitjançant el web de Catarsi cal seleccionar els articles i afegir-los al carret de la compra. Una vegada seleccionats els productes desitjats, cal dirigir-se al carret de la compra amb les opcions “Ho compro” o “Passar per caixa”.

Si l’usuari disposa d’un compte al web pot accedir-hi en aquest moment i continuar el procediment de compra amb les seves dades. Del contrari, o bé pot optar per registrar-se o per realitzar la compra com a convidat. En aquest darrer cas, haurà d’introduir les seves dades. Si ho desitja, pot indicar unes dades de facturació diferents a les de compra seleccionant aquesta opció.

Una vegada introduïdes les dades l’usuari ha d’indicar la forma d’enviament desitjada, acceptar les condicions de contractació i la política de privacitat i seleccionar la forma de pagament, d’acord amb el què s’exposa a les següents condicions.

Enviament

L’enviament dels productes es fa, amb caràcter general, mitjançant Correus (Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA), i de forma gratuïta per al client. Aquesta forma d’enviament té un temps de lliurament que oscil·la entre els 3 i els 10 dies.

Cultura 21 pot oferir abans de formalitzar la compra altres sistemes d’enviament. En aquest cas, a l’hora d’escollir el sistema s’indicaran les condicions de lliurament i, en particular, el cost addicional per despeses d’enviament i el temps estimat.

Les despeses d’enviament poden variar segons el producte, el volum, l’import de la compra o la quantitat de productes. En tot cas, l’import de les despeses d’enviament i, si s’escau, les diferents opcions possibles, s’informaran de forma clara i exacta abans de formalitzar el contracte i realitzar el pagament.

Pagament

Una vegada finalitzada la selecció de productes, escollit el sistema d’enviament i acceptades les condicions generals de contractació, el client ha de seleccionar el sistema de pagament, entre les següents formes:

  • Passarel·la de pagament : seleccionant aquesta opció l’usuari serà redirigit a la pàgina de pagament del sistema Stripe per efectuar el pagament amb targeta de dèbit o crèdit. A la pàgina de pagament hi constaran les dades de la comanda i el client haurà d’introduir les dades corresponents a la targeta per finalitzar el pagament. Aquestes dades viatgen de manera encriptada a l’entitat bancària corresponent garantint la seguretat de les mateixes.

Cultura 21 no té accés a les dades relatives al mitjà de pagament i per tant tampoc són objecte d’emmagatzematge ni tractament. Una vegada finalitzat el pagament, el client rebrà la confirmació de la finalització de procés de compra i s’haurà formalitzat el contracte.

Desistiment del contracte i devolució

Una vegada realitzada la compra, el client podrà desistir del contracte i retornar els productes adquirits d’acord amb el què estableixen els articles 68 a 79 de la Llei General de defensa dels Consumidors i Usuaris, durant un període de 14 dies naturals a comptar des de la recepció del producte.

Per exercir el seu dret al desistiment pot retornar els productes adquirits a la següent adreça:

CATARSI 
Plaça Gispert número 4, 1r pis
08241 Manresa

Així mateix, ha de comunicar l’exercici del desistiment ja sigui per escrit juntament amb el producte retornat o bé per correu electrònic a [email protected] En la seva comunicació haurà d’indicar amb claredat el nom, cognoms i DNI amb el què es va realitzar la compra, i un número de compte corrent per procedir a la devolució de l’import de compra. Si el pagament es va realitzar amb targeta o Paypal, Cultura 21 podrà utilitzar el mateix sistema per a la devolució de l’import. El termini per procedir a la devolució de l’import pagat serà de 14 dies des de la recepció del producte retornat.   

En cas de deteriorament o impossibilitat de devolució del producte per causes imputables al comprador, aquest respondrà del valor del producte, import que es deduirà de la devolució.

Subscripció

Per donar-se d’alta a la subscripció de Catarsi Magazín caldrà omplir el formulari corresponent i acceptar les presents condicions generals de contractació així com la política de privacitat. L’usuari es compromet a que les dades que facilita són veraces, exactes i completes.

La subscripció dóna dret a l’usuari a rebre per correu postal, si ha escollit l’opció de subscripció en paper, o per mitjans electrònics, si ha escollit l’opció de subscripció digital, de les publicacions periòdiques de Catarsi Magazín. La publicació té caràcter semestral i per tant l’usuari rebrà sense cap cost addicional i de manera gratuïta dos números a l’any.

L’enviament de tots productes adquirits pels subscriptors serà gratuït, sens perjudici del cost addicional que comporti un sistema d’enviament diferent al predeterminat que serà assumit pel subscriptor.

El cobrament de la subscripció es farà mitjançant domiciliació bancària al compte corrent indicat pel client de forma anual o amb pagament mitjançant targeta bancària.

La subscripció pot ésser cancel·lada pel client en qualsevol moment. En tot allò que no sigui regulat de forma particular en aquest apartat, seran d’aplicació la resta de condicions generals d’aquest document, especialment pel què fa al desistiment.

Dades de Caràcter Personal

En cas de realitzar compres, registrar-se o subscriure’s a Catarsi Magazín, l’usuari haurà de facilitar les dades de caràcter personal necessàries per realitzar les operacions. Aquestes dades seran objecte d’emmagatzematge i tractament per part de Cultura 21, SCCL.

Sens perjudici de la informació completa que consta a la nostra Política de Privacitat, li facilitem la informació bàsica al respecte:

  • Responsable: Cultura 21, SCCL
  • Finalitat: Gestionar la relació comercial entre Cultura 21 i els seus clients i subscriptors i tot allò que se’n deriva: comunicacions, compres, facturació, devolucions, enviaments, cobraments, etc., quan la persona interessada s’hagi subscrit a Tigre de Paper o hagi adquirit productes mitjançant la pàgina web.
  • Legitimació: la base legal per a aquesta finalitat és l’execució del contracte de compra dels productes corresponents, així com el consentiment de la persona interessada. El consentiment por ser revocat en qualsevol moment per la persona interessada.
  • Consentiment: l’usuari accepta el tractament de les seves dades personals a l’omplir i enviar les seves dades mitjançant els formularis. El consentiment pot ser revocat per l’usuari en qualsevol moment.
  • Destinataris: no es cediran les dades a tercers excepte obligació legal.
  • Drets: l’usuari té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades així com a exercir la resta de drets tal i com s’explica a la informació completa de la Política de Privacitat. Pot exercir-los mitjançant correu electrònic a: [email protected]

Així mateix, és d’aplicació a les operacions subjectes a les presents condicions generals de contractació la Política de Privacitat completa d’aquest lloc web que pot consultar aquí.

Llengua

Els contractes celebrats mitjançant aquest lloc web són realitzats en llengua catalana.

Llei aplicable i furs

Els conflictes relatius a aquest lloc web es regiran per la normativa catalana i, si s’escau, de l’estat espanyol. Seran competents els jutjats i tribunals de Manresa renunciant les parts a qualsevol altre fur que els pogués correspondre i independentment del territori des d’on es produeixi l’accés. En tot cas, serà d’aplicació respecte al fur i la jurisdicció competent allò que disposi la normativa de consumidors i usuaris quan aquesta sigui aplicable a la controvèrsia

Cataris-blau