Search
Close this search box.

El rei vestit: la paradoxa de la crisi de producció capitalista

En aquest següent article de la mateixa sèrie, volem problematizar la idea comuna que l'esquerra té sobre la crisi de la producció capitalista, l'evidència de la qual s’incrementa en les causes de la pandèmia pe la COVID-19. L'esquerra ha denunciat la nuesa del rei des de fa molt temps, però la veritat és que sembla encara estar molt ben vestit.

El rei vestit: la paradoxa de la crisi de producció capitalista

En aquest següent article de la mateixa sèrie, volem problematizar la idea comuna que l'esquerra té sobre la crisi de la producció capitalista, l'evidència de la qual s’incrementa en les causes de la pandèmia pe la COVID-19. L'esquerra ha denunciat la nuesa del rei des de fa molt temps, però la veritat és que sembla encara estar molt ben vestit.

En els dos primers articles corresponents al present, seriats amb el títol de «el rei nu», parlàvem sobre el que considerem la crisi de la producció intel·lectual de l’esquerra, el mal pas de la qual va quedar al descobert després d’una allau desenfrenada d’opinions i reflexions entorn del nostre context pandèmic, amb més miraments a les pròpies hipòtesis que al moviment de la realitat mateix. La COVID-19 va ser llavors la imprudència infantil que va denunciar el que no estàvem veient respecte a la producció teòrica local i global de la nostra època.

En aquest següent article de la mateixa sèrie, volem problematizar la idea comuna que l’esquerra té sobre la crisi de la producció capitalista, l’evidència de la qual s’incrementa en les causes de la pandèmia pe la COVID-19. L’esquerra ha denunciat la nuesa del rei des de fa molt temps, però la veritat és que sembla encara estar molt ben vestit. El gest alliberador de cridar al món que l’emperador està nu, sembla ser emancipador només per als qui veuen la seva pell sota les vestidures. Les vestidures de l’emperador no estan immaterialment pressuposades en les consciències ingènues dels qui creïn en el seu discurs, sinó que li pertanyen realment al rei, els súbdits del qual poden gaudir de mirar i sentir les fines robes de la seva imponent túnica.


La pandèmia i la desraó de la raó


La pandèmia no és expressió de la crisi del capitalisme, sinó del seu progrés. L’esquerra ens ha tingut acostumats als relats de les «crisis terminals del capitalisme» cada vegada que noves circumstàncies revelen els seus efectes desastrosos sobre la naturalesa i la vida humana. L’actual discurs que «la pandèmia és expressió de la crisi capitalista, en la fractura metabòlica que ha propiciat el capitalisme amb el medi ambient», confon els efectes indirectes necessaris de l’acumulació de capital, amb una fase crítica en la qual aquest entra cada cert temps. Semblaria, doncs, que a un comportament normal d’aquesta manera de producció, li correspondrien efectes equilibrats sobre la vida humana i natural.


Els fonaments filosòfics occidentals de la racionalitat moderna han identificat l’aparició del capitalisme, amb el major progrés de la raó. En termes particulars Kant va afirmar ja a la Fonamentació metafísica dels costums que «tots els oficis, indústries i arts han guanyat molt amb la divisió del treball» assegurant tan bon punt «on les tasques no estan així diferenciades i dividides […] allí jeuen els oficis encara en la major barbàrie» (p. 62). A aquest plantejament li segueix el caràcter absolut de la filosofia hegeliana, on aquest progrés racional és veritable només en la mesura en què subsumeix tot aspecte diferent de la realitat al seu propi sistema, de manera que «la raó és la certesa de la consciència de ser tota la realitat», tal i com apareix a la Fenomenologia de l’esperit (p. 144). Sobre la base d’aquests fonaments racionals, Marx aixeca la seva crítica al mode de producció capitalista, per a poder revelar després el seu caràcter veritablement irracional.

Foto: Flickr – budak


D’acord amb Kant, Marx afirma a El Capital que en el mode de producció capitalista «els mètodes d’explotació més rutinaris i irracionals es veuen reemplaçats per l’aplicació conscient i tecnològica de la ciència» (p. 583. T.I), i d’acord amb Hegel, dirà que aquest caràcter racional propi del desenvolupament industrial esdevé en «forma de producció específicament capitalista […] quan fa la seva entrada en escena la subsumpció real del treball en el capital», això és, quan es converteix en la «forma general, socialment dominant, del procés de producció». (pp. 591-592). De manera que el mode de producció és en veritat capitalista, quan el capital subsumeix a tots els mètodes de producció a la seva lògica d’acumulació, tal com el descriu el model racional hegelià.


La manera de producció capitalista s’ajusta perfectament al model de societat racional dels fonaments filosòfics de la modernitat occidental. No obstant això, Marx va descobrir la desraó d’aquesta manera de producció quan va revelar que està sustentat sobre la base de la destrucció del seu propi fonament.
La producció capitalista, per consegüent, no desenvolupa la tècnica i la combinació del procés social de producció sinó soscavant, al mateix temps, les dues deus de tota riquesa: la terra i el treballador (p. 585).

Cada efecte indirecte creat pel capitalisme, és per a un gran sector de l’esquerra contemporània, prova suficient per a cridar per tots els mitjans que el rei està nu, pretenent aclarir les consciències ingènues que no adverteixen la nuesa de l’emperador


Perquè el capitalisme pugui desenvolupar-se, necessita destruir els fonaments del seu propi desenvolupament. Aquest fet revela la desraó de la seva pròpia raó. Amb aquesta paradoxa descoberta per Marx, el mode de producció capitalista i el progrés de la raó que el caracteritza, esdevé en irracional perquè atempta contra els seus propis fonaments i es posa de manifest la seva pròpia falta de sentit. Per això, el filòsof costa-riqueny Franz Hinkelammert, afirma a El sujeto y la Ley que «el procés de racionalització creixent, que acompanya el desenvolupament modern, està produint una irracionalitat creixent. Amb això perd el seu sentit» (p.32).


Hem de tornar llavors al principi i reafirmar que la pandèmia per la COVID-19 és expressió de la consumació del progrés capitalista en la seva contemporània fase global. L’alteració ecosistèmica és producte de l’expansió de l’agroindústria per tot el globus, el mètode d’explotació del qual, comercialització i distribució d’animals, subsumeix qualsevol altra forma menys agressiva —i per tant menys lucrativa— de producció al seu sistema d’acumulació de capital. Un projecte de recerca compost per científics i científiques de diversos països del món, anomenat Structural One Health, el qual es tracta d’«una nova ciència que rastreja l’aparició de malalties al llarg dels circuits del capital», va destacar com una de les seves conclusions que «alguns patògens emergeixen directament dels centres de producció […] Però molts patògens com el virus SARS-CoV2 s’originen a les fronteres de la producció de capital». D’acord amb el caràcter expansionista del capitalisme contemporani, això no passa sense l’acte de subsumir als «agricultors de subsistència i els petits productors de la terra a instàncies de les empreses multinacionals, principalment agroindústries», provocant així «la ràpida desforestació i la destrucció dels ecosistemes».


No obstant això, el desastre natural i humà que ha creat el mode de producció capitalista, la mostra de la qual més recent és l’actual pandèmia que assota al món, no és expressió de la seva crisi, ni és el capitalisme en la seva triple crisi, ni les últimes puntades ofegades d’un sistema en decadència. És simplement el conjunt d’efectes indirectes corresponents a l’actual fase de desenvolupament expansionista del capitalisme contemporani. De manera que, a major desenvolupament del capital, majors seran els efectes sobre la vida humana i natural. És aquest i no un altre el resultat que sobre nosaltres ha de tenir el moviment d’un sistema d’acumulació irracional en ascens. Aquesta posició dissident respecte d’allò que comunament per a l’esquerra són les crisis capitalistes, la manté Franz Hinkelammert, quan afirma que «no es tracta d’una crisi conjuntural ni una crisi de l’acumulació de capital a l’interior del sistema. Els negocis van bé i en aquest sentit no hi ha crisi econòmica», considerant més aviat que «en sentit estricte, la crisi no és del capitalisme sinó és una crisi de la vida humana com a efecte indirecte d’aquest capitalisme». Si alguna cosa està en crisi és la naturalesa i la vida humana que requereix d’ella, producte dels efectes indirectes del capitalisme. Encara que els mètodes d’acumulació de capital acabin amb tota la font de la seva riquesa, són els únics que pot utilitzar el capital per a continuar enriquint-se. Aquesta és la paradoxa que revela la irracionalitat de la racionalitat del capital, l’expressió del qual més pròxima la seguim experimentat en un context pandèmic global.

Foto: Flickr – Capture Queen


Cada efecte indirecte creat pel capitalisme, és per a un gran sector de l’esquerra contemporània, prova suficient per a cridar per tots els mitjans que el rei està nu, pretenent aclarir les consciències ingènues que no adverteixen la nuesa de l’emperador. Segons aquesta tendència, n’hi ha prou amb alçar la veu i assenyalar els efectes destructors del capital per a revelar la seva decadent crisi. Però el que no s’adverteix és que el seu pretès estat crític és al mateix temps el seu màxim desenvolupament. Els seus efectes indirectes són el símptoma de la seva irracionalitat, la qual cosa no vol dir que no continuï sent expressió del seu progrés. En sentit estricte, anunciar «les crisis terminals del capital» com a bona nova de la seva decadència, és ignorar que al mateix temps es continua solidificant com el sistema hegemònic mundial. En una fórmula paradoxal es podria dir, tal com preferia dir Lacan, que «el rei està nu només sota la seva vestimenta». De manera que assumir la seva nuesa, és assumir també les seves robes.

El punt de partida d’aquesta nova ètica són els efectes indirectes que crea l’acció directa del capitalisme


Ètica de les accions indirectes del mode de producció capitalista


Els efectes indirectes del capitalisme són el gran nucli problemàtic ignorat per totes les teories ètiques tradicionals. Es pot dir sense cap temor que l’ètica tradicional moderna és l’ètica del capital, en la mesura en què es preocupa més per ser un camp de normativitat abstracta sense atendre les conseqüències concretes que genera el model de producció capitalista en la vida comunitària i natural. No estem parlant de l’ètica d’una manera de producció en crisi, sinó en el seu desenvolupament normal, des de les seves etapes originàries fins a la seva fase global contemporània. En aquest mateix sentit, la construcció d’una ètica alternativa no consisteix a jutjar els moments crítics del capitalisme, sinó el seu comportament natural els efectes destructors del qual sobre les deus de la seva pròpia riquesa són estrictament necessaris.


Per aquesta raó, Franz Hinkelammert —qui, al nostre parer, juntament amb Enrique Dussel ha tingut ple interès en la construcció d’aquesta ètica alternativa— ha dit que «aquesta ètica avui, parteix d’una cosa de la qual ètiques anteriors no van partir i de la qual cosa probablement no podien partir. Es tracta dels efectes indirectes de l’acció directa». És a dir, el punt de partida d’aquesta nova ètica són els efectes indirectes que crea l’acció directa del capitalisme, perquè aquests fan referència a la seva essència i no a una etapa crítica terminal on es comporta de manera més agressiva i violenta.


Fa falta, no obstant això, fer un salt argumentatiu que ens porti de la presa de consciència teòrica, a una consciència pràctica coherent del que fins ara s’ha revelat només en el camp de l’enteniment. Aquest salt, necessari per a tota acció revolucionària, és sens dubte l’ètica, però no la seva versió legitimadora de les accions indirectes, sinó aquella que escapa de la racionalitat del capital.

Foto: Pxhere.com


L’anterior ens porta a comprometre’ns en carn pròpia, com a subjectes, a detenir l’avanç del capital sobre les nostres vides i sobre la naturalesa en general. Encara que ens resulti molt còmode i convenient per a la nostra tranquil·litat psíquica, el mode de producció capitalista no entrarà per si mateix en una fase terminal, almenys que qui estigui en fase terminal sigui la vida en el planeta. La COVID-19 si bé és producte dels mètodes de producció del capitalisme global contemporani, també és producte en la mateixa mesura del consum global. No es tracta de difuminar el caràcter estructural del consum, subsumit realment pel capital, el sentit violent del qual i sistemàtic imposa als pobles a consumir el que sigui convenient per a l’acumulació capitalista, tal com ho va demostrar el filòsof i economista mexicà Jorge Veraza amb la seva tesi de la subsumpció real del consum sota el capital. Del que es tracta és de reconèixer el gaudi que encara continua existint en la nostra forma de consum, la qual en la majoria dels casos no estem realment disposats a trastocar. Preferim no mirar el fons d’angoixa que hi ha després dels mètodes agroindustrials de producció animal, abans de pensar en una alternativa alimentària personal, i estimular una organització popular amb nous paràmetres de consum, per exemple. Tendim a solucionar el conflicte amb frases com «que jo consumeixi de tal o tal altra manera no fa la diferència» o «si no és mitjançant una acció revolucionària global tot el que pugui fer jo, com a subjecte, no tindrà cap impacte». Aquestes afirmacions, al nostre parer, són dreceres que evadeixen el compromís ètic de fer-nos responsables de les accions indirectes de la manera de producció capitalista.


Aquesta petita dissertació sobre l’ètica ens serveix com entrant per a l’últim article de la present sèrie, el qual es proposarà tractar amb més amplitud l’assumpte de l’ètica, la producció de la consciència i la ideologia.

Foto de portada: pxhere.com

Vols que t'informem de les novetats de Catarsi Magazín?

Les dades personals s’utilitzaran per l’enviament d’informació i promocions. El responsable és Cultura 21, SCCL. L’usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets que l’assisteixen mitjançant correu electrònic a [email protected]. Pot consultar aquí la política de privacitat.

Manuel Azuaje Reverón (1989). Professor universitari. Editor, columnista i crític de cine. Membre de la Red en Defensa de la Humanidad.

Filòsof marxista. Articulista i investigador, membre de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad.

Comentaris

El rei vestit: la paradoxa de la crisi de producció capitalista

Feu un comentari

El nou número de Catarsi ja és aquí!

Subscriu-te ara i te l'enviem a casa!

Cataris-blau