El Leviatan malalt: discussions crítiques enmig d’una pandèmia

En aquest article es busca sintetitzar algunes de les postures del debat de l'esquerra intel·lectual respecte les mesures que han pres els Estats davant la crisi del coronavirus i les implicacions polítiques i econòmiques.

El Leviatan malalt: discussions crítiques enmig d’una pandèmia

En aquest article es busca sintetitzar algunes de les postures del debat de l'esquerra intel·lectual respecte les mesures que han pres els Estats davant la crisi del coronavirus i les implicacions polítiques i econòmiques.

La pandèmia de la COVID-19 ha provocat que els Estats de la majoria dels països del món, prenguin mesures restrictives severes, solament vistes en situacions de guerra. Interessa sintetitzar algunes de les postures del debat de l’esquerra intel·lectual mundial respecte a aquestes mesures i les implicacions polítiques i econòmiques de la pandèmia. Aquesta discussió serà el punt de partida per a fer algunes aportacions crítiques i aproximar-nos al plantejament d’alternatives més enllà de la lògica de l’Estat capitalista.

Alguns elements destacats de la discussió sobre la COVID -19

El focus de la discussió, almenys a Europa, s’ha centrat en el paper de l’Estat i les seves mesures restrictives d’aïllament per evitar una major propagació del virus. A Itàlia, fins ara el país més afectat del continent europeu, s’ha generat el debat respecte a la sospita biopolítica de les mesures oficials que justifiquen un Estat d’excepció, aprofitant l’excusa de la pandèmia per a soscavar els espais comunitaris i reduir-los a esferes digitals que mutilin la trobada necessària de les persones i les seves alternatives polítiques davant la crisi. Aquesta és, succintament, la posició de Giorgio Agamben i Roberto Esposito, tots dos filòsofs italians de destacada trajectòria. Els dos es confronten a la interlocució crítica del filòsof francès Jean-Luc Nancy, el qual retreu que la situació d’excepció és pròpia de la civilització occidental moderna i no de les mesures conjunturals dels Estats. Aquest últim considera perillós subestimar la pandèmia a partir de perspectives biopolítiques.

Per part de l’esquerra intel·lectual, es troba la idea general que els efectes de la pandèmia posen en evidència la feblesa del model econòmic neoliberal

D’altra banda, el filòsof eslovè Slavoj Zizek posa de manifest la possibilitat que, davant aquesta situació de precarietat col·lectiva, emergeixi una nova consciència de solidaritat global, com a alternativa a les polítiques sobiranes dels Estats, demostrant la seva incapacitat per a resoldre crisis mundials. En aquest sentit, la COVID-19 representaria un dur cop al capitalisme, perquè revela la forma de la seva pròpia impotència i podria obrir la porta a una altra mena d’organització global de l’economia.

Foto: Flickr – Andy Miah

D’altra banda, al filòsof sud coreà Biung Chul Han li sembla que si bé la Xina ha aconseguit estabilitzar la situació de manera més eficient que Europa, això no és per res digne de celebrar, sinó més aviat per preocupar-se. No manifesta una altra cosa de com d’enormement controlada està la societat xinesa, per part d’un Estat policial digital que irromp sense consulta prèvia en els espais privats de les persones, a través de la tecnologia mòbil i els seus mecanismes de vigilància i sembra de terror. L’èxit disciplinari ha estat tal, al punt que el poble sembla celebrar i agrair la usurpació de les seves dades confidencials per les bones raons del govern. El que quedarà de tot això, considera, serà un model exemplar i eficient d’Estat policial vigilant, que eventualment serà reproduït a Europa, la solució de la qual davant la crisi pandèmica no ha estat una altra que el tancament de fronteres com a exercici desesperat d’autonomia, en comptes d’adoptar mesures col·laboratives en l’eurozona. En aquest últim aspecte podria estar d’acord amb ZiZek, però en el que expressament difereix d’ell, és a creure que la pandèmia significa un cop al cor del capitalisme. Creu tot el contrari, és a dir, que els mecanismes biopolítics, psicopolítics i tecnològics del neoliberalisme es renovaran davant aquesta crisi pandèmica, tal com han emergit històricament després de traumes socials.

En un altre nivell de la discussió, sobre les implicacions polítiques i econòmiques de la COVID -19 per part de l’esquerra intel·lectual, es troba la idea general que els efectes de la pandèmia posen en evidència la feblesa del model econòmic neoliberal que domina actualment el món. Catàstrofes que comencen a veure’s en el sistema de salut, en el mercat i en l’economia financera, revelen la vulnerabilitat de l’ordre social en mans del neoliberalisme. El desastre que comença a veure’s i la catàstrofe que és imminent, són els elements que indiquen la necessitat d’un canvi radical. Aquesta és la posició de David Harvey, Noam Chomsky, Atilio Borón i altres intel·lectuals dins de l’ampli espectre de l’esquerra.

Finalment, es troba la posició d’Alain Badiou, qui intenta refutar qualsevol tipus de teoria de la conspiració respecte a la propagació i els efectes del virus, a partir de l’explicació de les determinacions causals i demostratives que, al seu judici, desmunten qualsevol explicació especulativa sobre l’origen i propagació de la COVID-19. Tals determinacions són: a) Tal com la SARS del 2002, el virus es transmet d’animals a humans. B) la seva ràpida expansió global és producte de la posició que ocupa Xina en el mercat mundial. A aquesta posició se li podria complementar l’anàlisi del sociòleg veneçolà Emiliano Terán, qui considera que el coronavirus, tal com les altres epidèmies, és producte de l’avanç del capital cap a l’ocupació de noves fronteres ecosistèmiques que alteren la naturalesa i produeixen epidèmies com l’actual, ràpidament propagables pel món, a causa de la interconnexió globalitzada del capitalisme contemporani.

Foto: Wikipedia – Sistema 12

COVID -19. Implicacions polítiques més enllà del discurs del fracàs neoliberal.

S’ha sintetitzat el debat actual entorn de la COVID -19 per a poder discutir amb diverses de les postures dominants en aquest debat polític. Una d’elles és la comuna afirmació que els efectes del coronavirus demostren el fracàs del neoliberalisme. Aquest sembla ser un argument que busca convèncer als qui encara creuen que el neoliberalisme pot ser solució d’alguna cosa. O, per a nosaltres mateixos, que no acabem de convèncer-nos de la misèria provocada per aquest model i hem de continuar donant-nos raons per a trencar amb ell. En definitiva, quedar-nos en aquest àmbit de la discussió pot resultar improductiu per a la comprensió del significat que tenen les accions preses pels governs neoliberals després d’aquesta pandèmia mundial.

Tot en defensa del capital. Són consensos als quals han arribat les empreses privades i els Estats.

Les accions preses per Macron, a França, per Nayib Bukele, a El Salvador, o les amenaces de nacionalització d’empreses en diversos països d’Europa, entre els quals es troben les mateixes França i Alemanya, per a combatre els embats de la pandèmia als seus països, no significa una demostració de la impotència del neoliberalisme per a resoldre els grans problemes, sinó la capacitat que tenen els Estats de protegir estratègicament el capital privat per a evitar una catàstrofe que el posi veritablement en risc. Després de la forma aparent de polítiques socials en favor de les majories, s’oculta una estratègia de protecció de les grans empreses privades i el seu capital. Va ser la Comissió europea la que va donar permís als governs de l’eurozona a ajudar a empreses davant la imminent recessió, donant la possibilitat de la seva nacionalització. Igual que van donar màxima flexibilitat en les regles fiscals, permetent fins i tot posposar el pacte intern d’estabilitat i creixement econòmic que permeten les lleis neoliberals dels països europeus. En aquest sentit, la Presidenta de la Comissió europea Ursula Von der Leyen ha dit que es «podran prendre mesures, com a subsidis salarials, suspensió de pagaments d’impostos, IVA i cotitzacions socials». A més, el ministre de finances d’Alemanya ha dit que ja aquest país ha pres mesures de nacionalització en la crisi financera del 2008 per a ajudar als bancs. Tot en defensa del capital. Són consensos als quals han arribat les empreses privades i els Estats, per orientació de les instàncies institucionals d’Europa, amb la finalitat de protegir els capitals locals.

En aquest sentit, ens sembla completament encertada la posició d’Alain Badiou, qui assegura que les mesures socials es prenen respectant al màxim els mecanismes del capital, però modificant l’estil i els actes de poder, anant més enllà de la seva naturalesa de classe per a conservar el funcionament econòmic i evitar un desastre estratègic.

Foto: Flickr – Esther Vargas

De manera que, en acabar aquesta pandèmia, no hem d’esperar a un neoliberalisme ferit de mort, i impotent davant la possibilitat de defensar-se. Tot el contrari, hem d’esperar nous mecanismes de control i explotació, per a recompondre el maltractament a la taxa de guany generat per la manca de producció i de consum en aquest context pandèmic. En aquest sentit, sembla més útil l’actitud de sospita de les postures biopolítiques dels filòsofs italians i el coreà Byung Chul Han, que les esperes optimistes per un model més just després de catàstrofe. L’actitud de sospita, si bé no és moralitzadora, és necessària per a preparar les lluites de les classes populars en funció de la conquesta dels seus drets.

La crisi pandèmica i una alternativa més enllà de l’Estat

L’Estat té el paper de garantir l’acumulació de capital en la seva pròpia localitat. Si alguna cosa ens ha revelat aquesta pandèmia és el mite de l’existència autònoma d’un capital transnacional i financer que es produeix i reprodueix extraterritorialment. No hi ha cuidadors d’aquest capital global. El màxim que es pot fer és protegir l’acumulació de cada localitat, assegurant amb això la plusvàlua de les cadenes internacionals que s’extreu en cada territori. Fora d’aquesta dinàmica de producció i acumulació, tot capital és fictici. D’allí la crisi financera que es genera un cop baixen els nivells de producció i consum en els territoris, s’explota la bombolla i la il·lusió desapareix.
Aquest fet no evidencia una altra cosa que l’aliança infranquejable existent entre els Estats i el capital. D’allí que les mesures que semblen protegir a les classes més desfavorides en aquesta conjuntura, no siguin més que mètodes estratègics per a la protecció del gran capital, evitant una situació catastròfica.

Allò comunitari implica la protecció positiva de la vida, en tant que totes les persones afectades participen protagònicament en la solució solidària del problema

Tot l’anterior ha d’obligar-nos com a esquerra anticapitalista a pensar una alternativa per a la solució ─tant d’aquesta crisi pandèmica global, com de totes les produïdes pel capitalisme contemporani─ més enllà de la licitació per tornar a models d’Estat garants de més drets socials. Semblés que s’ha perdut de vista l’horitzó poscapitalista de la crítica, i ens hem conformat amb arranjaments reivindicatius i redistributius que ens proporcionin els Estats davant les situacions de crisis.

Es fa necessari girar la mirada a les organitzacions socials que des dels seus espais de resistència estan construint relacions de poder de nou tipus, apostant a la creació d’alternatives diferents a les ofertes pels marges legals coercitius dels Estats.

Foto: pxfuel.com

En aquest sentit, diverses comunes de Veneçuela estan experimentant mecanismes d’organització i col·laboració mútua per afrontar la pandèmia. Des de creació i distribució de màscares, fins l’establiment de quadrilles mèdiques comunitàries que atenen casa per casa els casos simptomàtics sospitosos de tenir el virus. Sense pretensions d’idealitzar aquestes petites accions, el que se’ns posa de manifest és que allò comunitari implica la protecció positiva de la vida, en tant que totes les persones afectades participen protagònicament en la solució solidària del problema. A diferència de la lògica operativa de l’Estat que ofereix la seva solució des de la protecció negativa de la vida, tancant les possibilitats col·lectives de solució, i imposant les mesures a partir de mecanismes restrictius de participació. El sentit d’això últim no és subestimar les mesures de seguretat disposades per les autoritats veneçolanes, sinó estimular el pensament crític entorn de les alternatives populars que liciten per construir formes diferents d’organització de la societat, que lluiten contra la lògica acumulativa i privatitzadora del capital, amb la finalitat de conquerir espais de poder diferents als que avui ordenen la nostra vida social.

Traducció: Arnau Barquer
Foto de portada: Wikipedia
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Vols que t'informem de les novetats de Catarsi Magazín?

Les dades personals s’utilitzaran per l’enviament d’informació i promocions. El responsable és Cultura 21, SCCL. L’usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets que l’assisteixen mitjançant correu electrònic a [email protected]. Pot consultar aquí la política de privacitat.

Manuel Azuaje Reverón (1989). Professor universitari. Editor, columnista i crític de cine. Membre de la Red en Defensa de la Humanidad.

Comentaris

El Leviatan malalt: discussions crítiques enmig d’una pandèmia

Deixeu un comentari

El nou número de Catarsi ja és aquí!

Subscriu-te ara i te l'enviem a casa!

Cerca a Catarsi

Aquest web fa servir cookies per a millorar l'experiència de l'usuari. Si continueu utilitzant aquest lloc, entenem que hi esteu d'acord.