Search
Close this search box.

El Leviatan convalescent

Enfront del clam generalitzat i l'aplaudiment donat a l'actuació d'alguns governs ens atrevim a preguntar: qui guanya quan s'enforteix l'Estat?
Enfront del clam generalitzat i l'aplaudiment donat a l'actuació d'alguns governs ens atrevim a preguntar: qui guanya quan s'enforteix l'Estat?

«El neoliberalisme ha mort, que visqui l’Estat!». El perpetrador, un virus mortal l’origen del qual és objecte de disputa geopolítica. «La pandèmia és el Mur de Berlín del capitalisme», es llegeix en les línies d’alguns distingits analistes contemporanis. Amb desesperat fatalisme o exacerbat entusiasme, s’han bolcat en el ciberespai totes les opinions, el lloc de trobada per excel·lència avui. Enfront del clam generalitzat i l’aplaudiment donat a l’actuació d’alguns governs ens atrevim a preguntar: qui guanya quan s’enforteix l’Estat?

Per descomptat, ningú vol retratar-se amb figures del calibre de Bolsonaro, Trump o Piñera, per això no es tracta de posar en qüestió la quarantena en si mateixa, sinó d’advertir certes possibilitats obertes enfront de les quals és necessària una actitud diferent a l’excés de confiança. Així com als líders populistes de dreta no els preocupa l’excessiu control social, a nosaltres no ens preocupa que la quarantena sigui una disposició necessària per a garantir la vida, la qual cosa sabem: que no col·lapsin els sistemes de salut a partir d’un augment dràstic de la corba de contagis. Comprenem que una mesura de confinament en la magnitud que s’havia d’aplicar només podia ser assumida pels governs i els aparells estatals. Si dubtar avui ens acosta a Trump o Bolsonaro, quan és el moment per a començar a sospitar?

No obstant això, és necessari trencar amb certs xantatges i afirmar que no, que la crítica no es fa des del mateix lloc que la ultradreta sensacionalista, que són uns altres els sentits i la seva finalitat. És necessari permetre’ns reflexionar críticament sobre l’estat de les coses i preguntar-nos si l’Estat —tal com existeix ara— està actuant extraordinàriament o ho fa d’acord amb la seva pròpia lògica. En la direcció de la pregunta inicial sortim guanyant? Sí, clar, si ens veiéssim obligats a triar, per descomptat que optaríem per un Estat que no et deixa morir a casa teva enfront d’un que et deixa en mans de les assegurances privades.

Foto: Wikimedia Commons – Marcello Camargo

Llavors, el sil·logisme és fàcil: si el neoliberalisme s’oposa a l’Estat i es basa en la limitació de la vida de les majories, l’Estat és garantia de vida. Però, neoliberalisme i Estat són formes irreconciliables? Tot sembla indicar que, almenys en el seu sentit més restringit, qui garanteix la fidel aplicació del neoliberalisme són els cossos institucionals de l’Estat, principalment els seus aparells repressius, però no són els únics. Podem continuar parlant abstractament d’«Estat» o és necessari adjectivar-ho sempre? En tant que expressió d’una correlació de forces i un cos de creences col·lectives generalitzades en un temps específic, que es cristal·litzen en una materialitat institucional, sembla difícil pensar que l’Estat pot actuar al marge de les relacions socials existents en un determinat moment històric. Sent així, demanar l’enfortiment de l’Estat per se, és, en tot cas, desitjar que es reforcin les relacions socials actuals són les més favorables per a les majories?

Reprendre l’Estat ignorant les experiències dels anomenats governs progressistes en aquesta matèria seria continuar certa tendència de l’esquerra a fer caiguda i taula neta respecte als errors del passat

Un Estat que torna repotenciat a partir de la por a l’expansió d’un virus mortal s’assembla molt a l’origen que suposa Hobbes per al seu monstre marí. Necessitem un aparell coactiu absolut, que mantingui a ratlla l’expansió natural de la letal Covid-19. Si aquest és el context social des del qual s’edifica una nova institucionalitat o enforteixen les entitats existents, sorprenen les veus que demanen «Més Estat!», «Més Estat!», «Més Estat!». Avui, acceptem i promovem coses que abans criticàvem: romandre a casa en els termes que decideixen els governs, l’agressivitat policial, la intervenció dels telèfons mòbils. D’aquí el nostre crida a la cautela i la sospita com a actitud crítica respecte a un Estat que s’edifica a partir de la por, que no sembla el més desitjable, sobretot si pensem que fins fa res demanàvem una transformació de l’estat de les coses i no la seva preservació a garrotades.

L’esquerra anticapitalista no té una visió unificada sobre aquesta qüestió, però suspèn la crítica davant a una situació especial on l’Estat opera amb els mecanismes de control necessaris, les mesures «extraordinàries del qual» detenen la propagació d’una pandèmia, ignorant la relació que aquesta pugui tenir amb l’expansió del capital cap a noves fronteres naturals, fins el punt d’alterar l’ecosistema i produir malalties massives i descontrolades. Expansió possible gràcies al suport fonamental que li han donat els mateixos Estats, sense distinció política dels seus administradors. Reprendre l’Estat ignorant les experiències dels anomenats governs progressistes en aquesta matèria seria continuar certa tendència de l’esquerra a fer caiguda i taula neta respecte als errors del passat. També es va posar en estat d’excepció el pensament crític i aquest també es mobilitza a través de la provocació

Foto: pxfuel.com

Que aquesta esquerra, generalment crítica de l’Estat —mundialment capitalista—, surti en la seva defensa, significa sucumbir davant la forma com apareixen en aquest moment conjuntural les restriccions, control social i mesures coercitives per als seus ciutadans. L’Estat realment existent s’ha topat amb la situació perfecta per a legitimar-se davant totes les postures crítiques. Contra certa visió dominant, la forma en aparença, sota aquesta circumstància particularíssima, expressa el seu veritable contingut. L’Estat modern capitalista, és per la seva pròpia naturalesa restrictiu, tancat, controlador, violent i administrador de les crisis sempre en benefici dels sectors del capital i en detriment dels desposseïts. Aquest «Estat d’excepció» no és una condició extraordinària, només aplicada per a detenir la crisi pandèmica, simplement torna manifesta l’estructura immunitària que li subjau. D’acord amb Roberto Esposito, el «paradigma immunitari» és una característica fonamental seva, per a sustentar la seva autonomia sobre la protecció negativa de la vida. En aquest context pandèmic, l’Estat no sap fer una altra cosa que tancar-se cap a si mateix, accionant els mecanismes coercitius de control per a protegir-se davant l’enemic. Queda exclosa d’aquesta lògica immunitària, que impacta en termes absoluts a tot el territori, qualsevol alternativa contrària a aquesta manera d’operar.

Respecte a aquest clam, abunden a Europa veus que afirmen sense embuts que el més revolucionari que els pot succeir és un retorn de l’Estat de benestar, plantejant que la nova agenda de l’esquerra ha de ser la conservació enfront de la voràgine del desmantellament neoliberal. Des del Sud advertim el contingut modern i colonial en aquest anunciat, perquè el sistema econòmic mundial es basa en l’explotació d’uns països sobre uns altres i només és possible el restabliment del benestar europeu sobre la base de l’espoliació de la perifèria. En aquest sentit, val la pena recuperar les coordenades definides per Alejo Brignole respecte als països «sumergents» i les nacions submergides. La humanitat no solucionarà els problemes actuals, ni els que venen, tancant-se dins les fronteres dels Estats nacionals, perquè l’esquema asimètric que domina no farà una altra cosa que aprofundir la desigualtat global. Les mesures com l’aplicació d’una Renda Bàsica Universal i la condonació del deute extern, urgents per al món que ve, requereixen un nou paradigma per a les relacions internacionals, però aquestes no canvien si no es transformen les correlacions de forces locals i globals de les quals són expressió. Aquí tampoc es pot posar la carreta davant dels cavalls.

Álvaro García Linera afirma que, en tant no ocorrin certes coses, és imprescindible l’Estat, però com un mecanisme «social plebeu» capaç d’una sèrie de polítiques socials transitòries mentre es van enfortint noves cadenes per a la presa de decisions de baix cap amunt

Els portaveus del capital, els seus representants mediàtics, porten setmanes acompanyant-nos en el nostre clam col·lectiu: «Més Estat!» demanen també. Des de Bloomberg i altres mitjans, sol·liciten als governs accions urgents per a establir un New Deal que regirà a partir d’ara. Tenen clar que els Estats són l’instrument capaç de dur a terme les grans transformacions que el capital requereix per a ajustar-se als canvis que afecten el món i que són una conseqüència del seu propi patró d’expansió. Dirigents polítics, líders, caps de govern, han començat a dir, una vegada i una altra, que el futur que ve serà diferent. Per a bé? S’aproxima una nova era en la qual les pandèmies seran cada vegada més freqüents, i en la mesura en què són una conseqüència de l’expansió del model d’acumulació, l’única manera de combatre-les sense atendre les causes, és una gestió eficient de la vida social a través del control de la mobilitat. Per aquest motiu ens preparen perquè la quarantena sigui la norma i les sortides lliures una excepció.

Foto: Flickr – Matthew Straubmuller

Enfront de tot això, seria neci oblidar que el tema central avui és la salut pública, aquest és el locus des del qual es pensa la qüestió de l’Estat mateix. Recentment es va viralitzar un vídeo de Barak Obama, en els seus temps de president, advertint l’arribada d’una malaltia contagiosa i cridant a preparar-se, però a què criden «preparar-se» els governs? No a evitar les malalties si no a definir els mecanismes per a atendre l’arribada, entre ells el desenvolupament de les vacunes, there is the Money. Si el consum és el factor determinant per al sistema de salut dels Estats, i la prevenció no pot consumir-se com una vacuna, i per tant, no generar capital, no forma part de les mesures polítiques, encara que es desenvolupi un sistema robust de salut. És un bon moment per a qüestionar la capacitat que tenen els governs actuals per a avançar cap a un model preventiu, que no passa només per enfortir la infraestructura i l’accés a la salut. Una vegada es desenvolupi la vacuna, els criteris de discriminació es posaran de nou sobre el tapet. Una anàlisi comparativa de la resposta dels governs permet contemplar on estan les febleses i els errors. És urgent substituir un sistema basat en la malaltia per un sustentat en la preservació de la vida. No n’hi ha prou amb un sistema públic de salut on el capital surt per la porta i entra per la finestra.

A hores d’ara, després de donar suport als governs progressistes llatinoamericans esdevenim anarquistes? Com vam dir, no es pot pensar l’Estat d’esquena a l’experiència llatinoamericana dels últims vint anys. Discutir aquests temes com si no haguéssim estat —o continuem sent— govern en moltes parts és, si més no, una insensatesa. Els límits i les contradiccions en l’exercici del poder des dels aparells institucionals han de ser avui, necessàriament, part del que hem de reflexionar abans de sol·licitar més Estat. Des de l’exili, Álvaro García Linera afirma que, en tant no ocorrin certes coses, és imprescindible l’Estat, però no en abstracte com a aparell autònom de gestió imparcial, sinó com un mecanisme «social plebeu» capaç d’una sèrie de polítiques socials transitòries mentre es van enfortint noves cadenes per a la presa de decisions de baix cap amunt. Encara que aquestes anàlisis manquen del sentit autocrític i la responsabilitat esmentada més amunt, si apunten sobre la necessitat de no perdre l’horitzó utòpic de l’emancipació.

Centenars, milers, milions tal vegada, d’experiències petites desarticulades entre si, no constitueixen el teixit social expansiu necessari per a fer front a la lògica que tot ho abraça del capital

Per part seva, José Manuel Iglesias va escriure recentment sobre aquest tema a partir de l’experiència chavista, advertint que la mistificació negativa de l’Estat condueix al fet que no vegem els poders fàctics que el constitueixen. És per això que no es pot demanar més Estat sol clamant per una major presència de la seva dimensió institucional, sinó a partir de la transformació de les xarxes de producció social (material i subjectiva) que li subjauen. No obstant això, en aquest moment no és possible fer tabula rasa de les experiències mundials que han intentat aquest camí, identificant entre altres coses la feblesa estructural que suposa fer-se de l’Estat heretat per a constituir aquesta nova estatalitat a partir d’ell, la qual cosa condueix inevitablement a una confrontació absolutament desigual.

Foto: pxfuel.com

Sota el domini de l’Estat immunitari, el fet comunitari com a acció col·lectiva col·laborativa dels afectats és l’esfera de la realitat que queda completament exclosa de les possibilitats polítiques i participatives de superar la crisi pandèmica, que per altra, porta l’empremta d’arremetre més durament contra les classes populars, que no tenen el privilegi de sotmetre’s a les ordres restrictives que s’imposen. L’immunitari i el comunitari són termes antagònics, on es mutila la participació col·lectiva de les víctimes, en la solució a la crisi. Mentre escrivim, reflexionem i pensem aïlladament, es multipliquen les experiències locals reeixides en l’autogestió sanitària preventiva.

Malgrat l’aïllament la comunitat no desapareix, encara que és clara la paradoxa sintetitzada per Hugo Chávez en el seu moment quan va dir que «allò local, confinat només a allò local, és contrarevolucionari». Centenars, milers, milions tal vegada, d’experiències petites desarticulades entre si, no constitueixen el teixit social expansiu necessari per a fer front a la lògica que tot ho abraça del capital. El fracàs en la gestió de l’Estat heretat no ha de portar-nos a prendre petites experiències com un salvavides que ens manté a flotació, donant-nos un consol de ximples. Al mateix temps, la superació de l’imaginari neoliberal només és possible a partir de l’acció col·lectiva que té com a horitzó utòpic de transformació a l’Estat.

Traducció d’Arnau Barquer
Foto de portada: Wikipedia – Paul Doré

Vols que t'informem de les novetats de Catarsi Magazín?

Les dades personals s’utilitzaran per l’enviament d’informació i promocions. El responsable és Cultura 21, SCCL. L’usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets que l’assisteixen mitjançant correu electrònic a [email protected]. Pot consultar aquí la política de privacitat.

Manuel Azuaje Reverón (1989). Professor universitari. Editor, columnista i crític de cine. Membre de la Red en Defensa de la Humanidad.

Filòsof marxista. Articulista i investigador, membre de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad.

Comentaris

El Leviatan convalescent

Feu un comentari

El nou número de Catarsi ja és aquí!

Subscriu-te ara i te l'enviem a casa!

Cataris-blau