Diàleg social o contrapoder? Debat sobre política i sindicalisme després de la reforma laboral

Els sindicats han d’apuntalar la recuperació de drets o desestabilitzar el marc per a obtenir millores més contundents? És útil generar confiança i avançar mitjançant acords tot el que sigui possible o és estratègicament desitjable impulsar la crítica radical i l'acció de contrapoder?

Diàleg social o contrapoder? Debat sobre política i sindicalisme després de la reforma laboral

Els sindicats han d’apuntalar la recuperació de drets o desestabilitzar el marc per a obtenir millores més contundents? És útil generar confiança i avançar mitjançant acords tot el que sigui possible o és estratègicament desitjable impulsar la crítica radical i l'acció de contrapoder?

La militància sindical, en el seu ímpetu per aglutinar més persones i treballadors sota un mateix marc d’acció, aconsegueix a vegades suscitar consensos, sent altres vegades espai per al desacord i generant les tensions pròpies del conflicte laboral. Malgrat les nombroses dificultats, encara aconsegueix promoure noves confluències entre unes bases socials fraccionades pel procés de producció capitalista. Més concretament, en el nostre context, pot evidenciar-se un clar desacord entre les lluites obreres, avui a la cruïlla entre acompanyar l’acció del govern de coalició o optar per ser la seva oposició social; dilema que ha de ser tractat amb cautela. Els sindicats han d’apuntalar la recuperació de drets o desestabilitzar el marc per a obtenir millores més contundents? És útil generar confiança i avançar mitjançant acords tot el que sigui possible o és estratègicament desitjable impulsar la crítica radical i l’acció de contrapoder?

L’actual govern de coalició a Espanya surfeja la real-politik europea amb propostes de recuperació parcial de drets perduts per a una classe treballadora cada vegada més empobrida, sortejant una mobilització social cada vegada més anquilosada i mancada d’horitzons estratègics. A més, la pandèmia i la consegüent aturada econòmica no han fet més que truncar l’estabilitat fiscal dels governs i enfrontar-los a dificultats afegides en la gestió política i laboral.

Els autors del present article, preocupats tots dos per les dinàmiques que succeeixen fora d’Euskal Herria, partim de posicions enfrontades, davant les quals escometem un debat per a tractar de remarcar possibles línies de convergència política i social. Ho farem tractant dos temes que poden ajudar a entendre millor per què l’esquerra està dividida en una Espanya sempre plurinacional: d’una banda revisarem l’eficàcia del govern a l’hora de millorar les condicions de la classe obrera i popular i, per un altre, abordarem la pugna que persisteix entre els dos plantejaments sindicals més significatius avui dia, diàleg social versus contrapoder. Sense existir una única conclusió possible, ni una estratègia infal·lible que pugui resoldre els problemes d’una vegada per sempre, entenem que a través de les següents línies podem contribuir a afinar els posicionaments i afavorir l’acostament entre les esquerres.

Font: Wikimedia Commons

Jon Bernat Zubiri. Quatre mesos després de l’aprovació de la reforma laboral es van constatant uns fantàstics resultats en el seu principal objectiu de reducció de la temporalitat, amb augments notables en l’ocupació indefinida, tant mitjançant nous contractes com conversions fins ara molt poc utilitzades. Esperem, a més, que la negociació col·lectiva i la cobertura dels convenis es vagi recuperant també, després d’una dècada de descentralització de l’acció sindical al nivell de l’empresa, la qual cosa ha suposat una pèrdua de drets laborals. La composició de les nostres economies per unitats productives cada vegada més petites dificulta la negociació al nivell de l’empresa, sent una via morta que deixa fora al 80-90% de les població assalariada. El sindicalisme al centre de treball ha de buscar la seva agregació en lluites de sector, per la millora universal del treball i la regulació social de la competència entre empreses. Des d’ara els convenis de sector prevaldran sempre i de manera duradora fins a la consecució de nous acords.

Jon Las Heras. Sense voler entrar en un detallat debat jurídic, sembla innegable el fet que la reforma laboral restringeix el ventall de fórmules de contractació temporal, que protegeix (encara que parcialment) els convenis sectorials del dumping empresarial que va promoure la reforma del 2012, que recupera la ultra-activitat dels convenis, que enforteix els ERTOS enfront dels EROs, o que s’estableixen majors controls per a la subcontractació fraudulenta. Totes aquestes millores en matèria de dret laboral han estat acompanyades, a més, per una política fiscal (relativament) expansiva i social: es desenvoluparan noves inversions dins del paquet Next Generation EU, mentre que el govern dona ajudes a més d’un milió de persones a través de l’IMV, però tot això presenta bastants límits.

Però més concretament: estem realment davant un nou model de regulació post-neoliberal? A tenor dels debats existents i la precarització general de la societat, conclouria més aviat que no. Pressuposant la bona voluntat per part del govern de coalició a l’hora de reduir la pobresa a Espanya, és obvi que la situació continua sent funesta per a una gran part de la classe treballadora: amb dades de 2021, un quart de la població, més de 12.5 milions de persones, es troba en risc de pobresa i/o exclusió social. És més, l’últim informe FOESSA ens alerta d’una situació desesperant i d’unes polítiques actuals que són clarament insuficients: almenys 600 mil famílies no tenen cap ingrés, i especialment aquelles llars liderades per dones que s’exposen a majors ràtios de pobresa, augmentant així la bretxa de gènere; 2.7 milions de joves es troben en risc d’exclusió social; i 1.8 milions de llars no tenen bon accés a eines digitals, empitjorant la seva situació al mercat laboral i la seva participació política. A aquests números podriem afegir els milions de persones treballadores que tenen feina i, tot i així, difícilment poden adequar-se a uns estàndards globals cada vegada més creixents (situant-se el salari mitjà brut dels homes abans de la crisi en 22.300 euros i el de les dones en 17.900, i sent la bretxa salarial del 20%), o que 4 de cada 10 aturats són de llarga durada, nivells lleugerament superiors a la mitjana europea. Per a més inri, durant l’última dècada, les ràtios de formació bruta de capital han estat inferiors a la mitjana europea, incloses les ràtios d’inversió pública, exemplificant l’estancament d’una economia, i el corresponent projecte polític, que no poden incorporar a una gran part de la població dins d’una estratègia de creixement a mig-llarg termini.

JBZ. El subdesenvolupament social a Espanya és un problema crònic evident, però s’ha començat a caminar en una altra direcció. Cal no oblidar que aquesta reforma laboral està precedida de nombrosos avenços en matèria social al llarg de tota la pandèmia, com la política expansiva anti-cíclica que esmentes, la pujada del SMI a 1.000 euros, a més de milions de llocs de feina protegits pels ERTO, el RDL 9/2020 de 28 de març que va declarar tots els acomiadaments COVID improcedents, l’IMV que també assenyales i el poder adquisitiu del qual s’acaba de blindar davant la pujada de la inflació…

Però la reforma laboral és el pas més important, no sols en la galopant estabilització actual de l’ocupació, sinó també en la consolidació d’un diàleg social eficaç en els nivells intermedis, és a dir, al sector i al territori, pel que és necessari blindar convenis d’aplicació universal en aquests dos nivells. Encara que al final no s’han reformat els articles 83 i 84 de l’Estatut dels Treballadors, el consens referent als convenis territorials s’ha obert pas l’últim any de negociacions, havent estat a punt d’incloure’s al RDL 31/2021 i, de fet, haver-se ofert a les forces nacionalistes basques i catalanes durant el curs de la negociació.

Font: Wikimedia Commons

JLH. Val, tot això pot ser presentat com una victòria enfront de la dreta rància espanyola i de les perifèries. Especialment, perquè dota d’uns certs recursos a sectors precaris, mentre dificulta en certa manera processos de flexibilització externa; encara que, i com apunta el sindicat ELA, existeixen una sèrie de llacunes importants a l’hora de restringir la capacitat empresarial d’alterar les condicions laborals unilateralment, o d’acomiadar amb la mateixa facilitat i preu que abans. A més, i com vaig apuntar en una altra publicació acadèmica, sense presència i supervisió sindical, els convenis sectorials poden no ser efectius a les empreses: la por de denunciar irregularitats requereix d’una certa força per a negociar com a classe.

D’altra banda, és cert que la gradual pujada del SMI pot arribar a convertir-se també en un mecanisme necessari per a «disciplinar el capital», forçant-lo a replantejar-se la seva estructura de costos i realitzar noves inversions o transformar l’organització del treball per a augmentar la seva productivitat. És a dir, les pujades salarials obliguen el capital a buscar noves maneres d’augmentar la plusvàlua relativa en comptes de l’absoluta si el presentem en termes marxistes; si bé en un context econòmic i escenari canviant i inestable on la inflació com a expressió de la lluita de classes erosiona el poder adquisitiu dels salaris més baixos, reduint (resolent a favor del Capital) aquest pols per reapropiar aquesta plusvàlua.

En qualsevol cas, hem de situar aquesta «victòria» dins d’un marc més ampli i entendre els propis límits de la reforma i dels fons europeus, així com la forma en la qual s’han dut a terme. En general, tot apunta al fet que, malgrat aquests avenços i que potser no haurien de ser tan ràpidament menyspreats per l’esquerra radical a causa de la seva pròpia incapacitat d’actualitzar les seves alternatives aparentment més radicals, podem observar que no hi ha hagut cap viratge estratègic ni que tampoc ha tingut lloc un canvi significatiu en la correlació de forces. Així, les organitzacions sindicals majoritàries i els partits polítics d’esquerra governants no han estat realment capaces de: (I) sortir de la seva zona de confort per a (II) establir una nova dinàmica d’aliances que qüestioni de facto el marc hegemònic neoliberal, provocant, possiblement alhora, una recuperació de drets com a avenç, però suposant a la vegada una reculada en posicions polítiques i d’acció d’esquerres.

JBZ. Clar, però es fa camí al caminar. I és que quina negociació de la reforma laboral! Això sí que ha dificultat la confluència entre esquerra política i sindicats. És cert que la via triada per a la seva aprovació, sense tràmit parlamentari i esmenes, va dificultar que les forces del bloc d’investidura poguessin fer les seves aportacions, donant un cert avantatge a la patronal per a limitar l’abast de la reforma, sense oblidar que la via actual de recuperació de drets no és del gust dels dirigents actuals de l’empresariat i que se’ls han generat tensions evidents. Així i tot, el diàleg ha estat permanent, incloent sindicats i forces polítiques independentistes, encara que no es va aconseguir arribar a un acord per un clar maximalisme d’aquesta última part. A més, el govern ha manifestat la inserció d’aquesta reforma laboral en un camí de recuperació de drets i progrés social que ha de continuar.

JLH. Ja, però malgrat les «bones intencions», és un fet que el govern del canvi i els sindicats majoritaris no han estat inclusius, si no deliberadament autocràtics i arrogants en la formulació de la reforma laboral, perquè «votar en contra de la reforma és estar a favor de la reforma de Rajoy» segons el secretari de CCOO. Especialment, hem pogut veure com aquesta lògica centralista òbvia les alternatives sindicals existents a Espanya, així com les més representatives a Euskal Herria o Galiza. Això no és res nou, és una dinàmica que s’ha vingut repetint des de 1976, des de l’assemblea de CCOO a Barcelona on les minories polítiques radicals van ser marginades; o des del 1978 i el primer pacte entre el govern de la UCD i la UGT, davant el qual CCOO ràpidament va claudicar, entrant de ple en el joc de la concertació i diàleg social.

En absència d’un agrupament fort en clau transformadora que mobilitzi i organitzi a una major part de la població, els intents de la Vicepresidenta del Govern i Ministra de Treball per reformar la llei per a ampliar els marges del canvi, quedaran en simples formalismes que no són eficaços a l’hora de canviar el panorama polític-sindical espanyol. Això no fa més que reproduir o acompanyar la tònica neoliberal predominant, com ens indica la inexistència d’una política industrial inclusiva a tots els nivells.

JBZ. No estic d’acord, i de fet que ningú s’enganyi, l’última reforma laboral ha estat la millor de la història de la democràcia, no ha buscat una derogació total de la de 2012 perquè no era ni l’objectiu ni l’interès d’aquesta. La Vicepresidenta Díaz havia estat clara sobre aquest tema: volem avançar cap a unes relacions laborals més estables, i així s’ha negociat amb els socis europeus que avui dia obliguen a Espanya a reduir la seva altíssima temporalitat. El 2022, a més de l’any del desenvolupament de la reforma laboral, és el de l’aplicació de la Llei 20/2021, del 28 de desembre també, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, buscant la seva inajornable estabilització amb l’objectiu d’aconseguir ràtios de temporalitat en els llocs públics estructurals del 8%.

Com és possible una oposició d’esquerres a dos avenços de tal magnitud per a resoldre el que, junt amb l’alt atur estructural, és el gran problema de la relacions laborals a Espanya, Catalunya i Euskal Herria? Cal preguntar-li-ho als qui han votat i promogut el vot contrari, posant en risc tota la política de canvi social que s’està impulsant, d’escut social i transformació econòmica. S’ha fet només per a marcar perfil polític o sindical propi i erosionar a Unidas Podemos i a CCOO i UGT? Al meu entendre, han anat a per llana i han sortit esquilats, perquè han posat en risc els nombrosos avenços, adduint les mancances en matèria d’acomiadament i negociació territorial, malgrat estar el Ministeri de Treball i Economia Social fortament compromès a continuar avançant en la recuperació de drets.

JLH. Ja, però aquestes millores són l’expressió de la reculada en posicions polítiques i d’acció d’esquerres més originals i radicals, és a dir, més concordants amb els dilemes que el capitalisme ens brinda en l’actualitat: la impossibilitat de mantenir l’actual teixit industrial a escala mundial sense menyscabar la pròpia reducció de la vida; la creixent desigualtat no sols entre capitalistes i assalariats, sinó dins mateix de la classe treballadora que és incapaç d’entendre que el benestar d’uns es nodreix del poc o cap reconeixement d’uns altres; la falta de llaços solidaris entre posicionaments polítics diferenciats. Davant aquests dilemes, pel que sembla, l’única cosa que ens uneix és la nostra pròpia incapacitat d’organitzar-nos col·lectivament. Per tant, no és fútil preguntar-se si: han estat aquestes millores suficients com per a qüestionar i modificar el model de regulació neoliberal europeu? Han estat efectives en la forja de nous llaços de consciència i solidaritat que mobilitzin a més treballadores sota un projecte comú? I en defecte d’això, per què era tan necessari que «totes» les esquerres s’unissin en la legitimació d’aquests avanços tàctics (expressats en els articles de la reforma laboral) si no se’ls ha donat veu ni vot a les altres alternatives en cap moment? No és més desitjable que persisteixin discursos més radicals, que critiquin la insuficiència d’aquests programes, i ho materialitzin amb un rebuig? Sense menysprear la tasca dels qui negocien: amb qui prefereixen portar-se millor els dirigents d’UGT i CCOO, amb la CEOE o amb la resta d’alternatives sindicals?

Font: Flickr: Mikel Agirregabiria

JBZ. Per descomptat que els avenços actuals són eficaços per a mobilitzar al personal i avançar cap a una sortida socialista i ecologista del mal pas civilizatori actual. Ecosocialisme o Barbàrie. No entendre que el que passa en alguns països és clau i que cal cuidar-ho és d’una malaptesa d’època que pot portar-nos al desastre. Oportunitats com la coalició d’esquerres a Espanya o una França amb Melenchon de Primer Ministre poden portar moltes millores, a veure què passa amb el nou govern a Alemanya, Boric a Xile, Lula al Brasil… Cadascú ha d’escombrar casa seva, i el que ens toca a Euskal Herria és fonamentalment fer una aportació constructiva a aquest procés.

Clar que el paradigma del contrapoder d’ELA i LAB és vàlid per a donar-se cops de cap permanentment contra l’esquerdat mur del PNB, però no és suficient per a destituir-los, perquè han de canviar la tornes, i això passa per la unitat sindical per a renovar el conflicte laboral i la seva negociació col·lectiva en tots els sectors, alhora que es basteix una estratègia real per al canvi polític. En això va estar molt encertat Joxe Elorrieta durant les presentacions del seu últim llibre, contribuir a una onada europea de reformes socialistes i ecologistes requereix un sindicalisme combatiu, clar, però també aconseguir canvis als governs.

I és en aquest punt, estimat Jon, on aquest sindicalisme de contrapoder s’ha demostrat inoperant per a influir en les polítiques públiques. Va passar amb Bildu a Guipúscoa, durant el quatripartit a Navarra també, ho veiem als Ajuntaments… Crec que el contrast amb CCOO i UGT ara mateix amb avenços socials a cop de decret i lleis fruit del diàleg social ens ha de fer reflexionar. Els sindicats han de lluitar a les empreses per millorar les condicions laborals i la justícia distributiva, però escalant els conflictes a les seves branques de manera unitària i, en última instància, aconseguint reformes legals que consolidin els avenços que defensen en els seus programes. El capitalisme no el desmuntarem en quatre anys, però és evident que amb l’orientació de l’actual Govern d’Espanya el vaixell està canviant de rumb, amb un programa socialista i ecologista que, amb tots els seus peròs i absències, es tracta ara de desenvolupar i seguir aprofundint en els pròxims anys. Els sindicats han d’empènyer també en això i, de fet, ho estan fent cada vegada millor.

JLH. Estic d’acord amb el fet que les lluites hauran de ser més unitàries si realment volen posar-se a l’altura del capital global. No cal més que veure cinc minuts la televisió de Bloomberg per a entendre que «els mercats» interactuen en una llengua comuna, o almenys, i si deixem les actuals tensions entre les grans potències de costat, en una llengua més comuna que la de les organitzacions de treballadors i partits polítics d’esquerres. De totes maneres, no seré jo qui li digui a les treballadores de la neteja que no s’afiliïn i organitzin al voltant d’un sindicat de contrapoder, que aconsegueix millorar substancialment a través del conflicte les condicions laborals en el centre de treball o el sector. Necessitem democratitzar el mercat laboral i generar més filtres al discurs individualista que promulga el management a tots els nivells. És doncs desitjable per a tot el precariat que esperin que a Madrid es negociïn les molles que els permetin sobreviure, de males maneres, amb sous pírrics, amb una forma de vida abusiva, o que comencin a reclamar major reconeixement des de la seva pràctica diària? Si tan grans són els assoliments del govern i l’acompanyament de les grans sindicals, com es pot explicar la seva poca legitimitat, concretant-se en el creixement de la ultradreta?

O dit d’una altra forma, perquè existeixi una possible aliança entre les dues formes de sindicalisme existents a Espanya, considero que CCOO i UGT han de baixar al fang i començar a destinar recursos a organitzar a una major part de la classe treballadora, perquè després de les últimes recerques ja no és notícia que a Euskal Herria s’organitzin entre un terç i gairebé la meitat de les vagues de tota Espanya. És la lògica des de fa un parell de dècades. Així, si hagués de triar un lloc de treball i sindicat on caure’m mort, sens dubte preferiria situar-me en un context on predominen les dinàmiques curt-terministes basques, on existeix un sindicalisme de major proximitat i confrontació, a un altre lloc on unes certes organitzacions aparentment més inclusives no són capaces d’alterar significativament la meva creixent precarització ni augmentar la meva capacitat d’acció polític-sindical. Perquè la lluita sigui radical i unitària el procés ha de transcendir els límits propis als quals s’enfronten les organitzacions, i crec que no és molt desafortunat concloure que els resultarà certament més difícil, sinó impossible, a CCOO i UGT mantenir dos fronts oberts (el diàleg social i la mobilització de les bases) que a ELA-LAB o la CIGa a Galiza rebaixar els seus programes més maximalistes i assemblar-se més als primers. La unitat haurà de ser pràctica o si no desmobilitzarà. Amb tot això no vull dir que la lluita al centre de treball valgui per si mateixa, sinó que la gent ha de prendre consciència i control dels propis límits que suposa l’acció sindical. Considero que CCOO i UGT no volen ni tan sols explorar aquesta via, mentre que el altres sindicats sí que l’estan duent a terme. La lluita per la «democràcia econòmica» suposa múltiples escales, i la necessitat de coordinar-les totes, no ens n’oblidem tan alegrement de cap d’elles (per molt reduïda que pugui semblar); perquè és de la pròpia divisió del metabolisme social del que es nodreix el capital en la seva lògica expansiva.


Foto de portada: Unsplash: Sol

Vols que t'informem de les novetats de Catarsi Magazín?

Les dades personals s’utilitzaran per l’enviament d’informació i promocions. El responsable és Cultura 21, SCCL. L’usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets que l’assisteixen mitjançant correu electrònic a [email protected]. Pot consultar aquí la política de privacitat.

Professor de la facultat de Relacions Laborals de la EHU i col·laborador del diari El Salto

Comentaris

Diàleg social o contrapoder? Debat sobre política i sindicalisme després de la reforma laboral

Deixeu un comentari

El nou número de Catarsi ja és aquí!

Subscriu-te ara i te l'enviem a casa!

Aquest web fa servir cookies per a millorar l'experiència de l'usuari. Si continueu utilitzant aquest lloc, entenem que hi esteu d'acord.