Search
Close this search box.

Cal defensar la negociació dels lloguers a Suècia

A Suècia, els lloguers no es fixen segons els capritxos dels propietaris, sinó mitjançant la negociació col·lectiva amb el sindicat d'inquilins. El sistema recorda les grans mesures reformistes de la socialdemocràcia sueca, però també la seva vulnerabilitat en una època de contrareformes neoliberals.

Cal defensar la negociació dels lloguers a Suècia

A Suècia, els lloguers no es fixen segons els capritxos dels propietaris, sinó mitjançant la negociació col·lectiva amb el sindicat d'inquilins. El sistema recorda les grans mesures reformistes de la socialdemocràcia sueca, però també la seva vulnerabilitat en una època de contrareformes neoliberals.

A finals de juny, el primer ministre del Partit Socialdemòcrata de Suècia va perdre una moció de censura al Parlament, amb el suport decisiu del Partit de l’Esquerra. Al llarg de la història, els socialdemòcrates podien comptar tradicionalment amb el suport d’aquest petit partit d’esquerres cada vegada que un govern de dretes corria el risc d’arribar al poder. Aquesta vegada, no obstant això, s’ha traçat una línia vermella, ja que el Partit de l’Esquerra està ara sota el lideratge de Nooshi Dadgostar, una diputada preocupada per les qüestions d’habitatge que té un historial com a activista en aquest àmbit. El model suec de lloguers negociats de forma centralitzada està amenaçat, i el Partit d’Esquerra s’ha compromès a protegir els 3 milions d’inquilins del país d’un nou model que els llevaria poder de negociació i, per tant, provocaria una pujada de preus desorbitada.

En derrocar al govern, el Partit d’Esquerra es va moure per a protegir un model que s’havia construït al llarg d’un segle de lluita —i, en el passat, institucionalitzat i custodiat pels socialdemòcrates. No obstant això, en les últimes dècades, la qüestió de la reforma de l’habitatge ha estat molt present en l’agenda política, ja que Suècia s’enfronta a una crisi de l’habitatge cada vegada més greu. La crisi té el seu origen en una sèrie de canvis profunds en el finançament i el subministrament d’habitatges, impulsats a principis dels anys 90 sota un govern de dretes poc comú en aquella època. Mentre que aquestes mesures anteriors van suposar un agressiu desmantellament de grans parts del sistema construït al llarg de generacions, les últimes reformes van amenaçar amb ser l’últim clau en el taüt.

A les persones que lloguen el seu habitatge els ha anat malament en les últimes dècades, ja que la propietat privada i la tinença d’hipoteques s’han vist afavorides per una sèrie de «reformes». El gairebé 30 per cent dels suecs que viuen en un pis llogat (la meitat d’ells en habitatges públics) han vist pujar els lloguers i empitjorar les condicions. Però com Suècia té una forma peculiar de fixar els lloguers, han quedat una mica protegits. Independentment de la propietat, els lloguers no són fixats unilateralment pel propietari, sinó que es decideixen mitjançant negociacions entre aquest i el, en altre temps poderós, sindicat d’inquilins.

El sistema s’assembla a la forma en què es fixen els salaris a Suècia, que es duu a terme mitjançant àmplies negociacions sectorials entre les organitzacions sindicals i patronals. El sistema actual es basa en el principi de bruksvärde, o «valor d’ús». El sistema de valor d’ús està dissenyat tant per a «modelar» els lloguers de mercat com per a assegurar la tinença fixa i els lloguers «raonables» per als inquilins. El lloguer es fixa en funció de factors com la grandària, el disseny, la ubicació i el nivell físic de l’habitatge en qüestió. La proposta del govern sortint hauria abolit gradualment aquest sistema i eliminat el paper del sindicat d’inquilins, deixant que el propietari decidís els lloguers sense la seva participació. Una vegada més, va caldre lluitar pel sistema de negociació, igual que en el moment de la seva creació.

Una llarga lluita per l’habitatge

De fet, la història de la creació, provisió i finançament d’habitatges a Suècia és una història d’èxits amplis i transformadors que es van aconseguir gràcies a l’organització de masses en tot el país. El moviment que va donar lloc al sistema actual es remunta a la dècada de 1850, quan es van fer els primers passos per a organitzar-se entorn dels habitatges construïts per a la creixent població obrera urbana. Però no va ser fins a la dècada de 1880 quan aquest moviment d’inquilins va cobrar velocitat. En la dècada de 1920, s’havia convertit en una força seriosa que lluitava contra l’oferta d’habitatges d’alt preu i baix nivell que llavors dominava, ajudant a alleujar una aguda escassetat d’habitatges. Això es va fer en part organitzant el finançament i la construcció d’habitatges per a la classe treballadora, i en part obligant el govern a fer-lo.

Suècia
Nooshi Dadgostar, líder de l’Esquerra. Foto: Wikimedia Commons

El moviment dels inquilins a Suècia era molt conflictiu i, a diferència de les lluites locals en altres llocs, tenia un enfocament nacional. Aquest tipus d’organització s’assembla a l’organització laboral sectorial, quant a la creació d’organitzacions àmplies i la solidaritat en els llocs de treball. Les vagues de lloguers, els bloquejos de lloguers i les cancel·lacions massives de contractes van ser alguns dels mètodes que van utilitzar habitualment les organitzacions d’inquilins. Però la forma més reeixida de guanyar poder sobre el capital va ser la construcció d’habitatges a escala massiva, practicant el dret a la ciutat i limitant la possibilitat d’obtenir beneficis de l’extracció de rendes. Els moviments obrers i d’inquilins, així com els moviments de l’església lliure i de la temprança, van mobilitzar a grans franges de la població del país al llarg del segle XX, donant lloc finalment a vastes cooperatives d’habitatges. Aquests grups organitzats de la societat civil, que reunien recursos per a construir cases per als seus propis membres, van establir les bases de la ciutat sueca moderna.

Tot això va ocórrer en un context de creixent domini de l’ala parlamentària del moviment obrer: el SAP socialdemòcrata. El 1920, va formar el seu primer govern de partit únic. Els primers anys del llarg regnat del SAP es van caracteritzar pel debat ideològic sobre la qüestió de l’abolició de la propietat privada i les maneres de socialitzar l’economia. La socialització —i no la nacionalització—era el mètode preferit per aquests primers socialdemòcrates, que ràpidament van crear un «Comitè de Socialització» oficial. No obstant això, els dos decennis de treball d’aquest comitè, de 1920 a 1941, van acabar presentant «recomanacions poc convincents» que «van decebre als seus partidaris i van delectar als seus crítics burgesos».

No obstant això, les formes extraparlamentàries d’organització per a la creació de més habitatges també influirien en l’enfocament socialdemòcrata de la socialització. Això significava afavorir «formes d’organització més sindicalistes, cooperatives i, a vegades, l’extensió del control públic sense propietat.» Aquest enfocament pretenia formalitzar el que l’antic ministre de finances Ernst Wigforss va denominar «empreses públiques sense propietaris» (samhällsföretag utan ägare). Aquestes funcionarien com a fundacions públiques, pagarien interessos fixos pels préstecs, no emetrien accions, serien dirigides per la democràcia industrial i tindrien representació dels consumidors, és a dir, «l’empresa pública com una cosa diferent de la burocràcia estatal».

Encara avui, el 20% dels suecs viu tècnicament en una cooperativa, dirigida i gestionada pels seus habitants. Aquesta forma d’habitatge, que va alterar fonamentalment la manera de construcció i provisió de cases a Suècia —llançada per l’organització de treballadors i inquilins i recolzada institucionalment per l’Estat socialdemòcrata durant gairebé un segle— és, no obstant això, més semblant al condomini que a l’«empresa pública» que va ser en el seu moment.

Com demostra el moviment d’inquilins de finals del segle XIX i del XX, una de les contradiccions intrínseques del capital és el conflicte de classes que produeix.

El 1934, el govern socialdemòcrata va ordenar la creació d’una important comissió paral·lela sobre l’habitatge, amb l’objectiu de desenvolupar solucions a llarg termini i una reforma institucional per a donar suport a la provisió d’habitatges. Els seus treballs es van prolongar durant catorze anys, durant els quals es van publicar una sèrie d’informes que es van convertir en legislació. El 1942, el parlament va aprovar una important reforma dels lloguers que s’ajustava a les demandes dels treballadors organitzats i dels inquilins, i els sindicats d’inquilins es van enfortir en les dècades següents.

Després de 1945, quan es va publicar l’informe final, la política del govern nacional es va pronunciar a favor de les formes cooperatives i de lloguer públic de la provisió d’habitatges, convertint-se en una de les «pedres angulars en la construcció de l’estat de benestar de la postguerra». Aquest enfocament es va originar a partir de les idees sorgides dels reeixits experiments de socialització a Àustria, on la propietat es va organitzar en «Gemeinwirtschaft Betriebe» —empreses no capitalistes i de propietat col·lectiva que se suposa que contribueixen al bé públic.

A les grans cooperatives, que s’havien convertit en vastes i eficients organitzacions, se’ls va encomanar el desenvolupament de corporacions municipals d’habitatge públic, el tipus de tinença preferit per la comissió. Això va ser clau en la construcció de «la llarga edat d’or de la política d’habitatge escandinau» que va durar entre 1945 i 1990.

Suècia
Foto: pxhere.com

Més tard, el 1968, el parlament va aprovar una reforma de la regulació dels lloguers de 1942, introduint el «sistema de valor d’ús» que continua vigent en l’actualitat. En aquest sistema, els lloguers no es regulen per llei com abans, sinó que es negocien en funció d’uns certs factors com la ubicació, els serveis i l’atractiu. Tot això pretén imitar un mercat sense introduir la forma de lloguer als principis del mercat total —un compromís socialdemòcrata. Els lloguers en aquest sistema no poden ser «no raonables»; si alguna de les parts ho desitja, poden ser avaluats per una «junta de lloguers» especialment creada per a això.

La crisi actual de l’habitatge

A poc a poc, l’Estat va anar arrabassant a la societat civil i als treballadors organitzats la producció i finançament d’habitatges, procés que va culminar amb l’execució del Programa del Milió d’Habitatges (Miljonprogrammet) entre 1965 i 1974. D’aquest milió d’habitatges, el 40% eren de lloguer públic. A Suècia, això significa que són de propietat municipal, gestionades com a empreses independents sense cap mena de comprovació de mitjans i amb lloguers determinats per la negociació central entre els sindicats d’inquilins i els propietaris.

El sistema de valor d’ús per a fixar els lloguers funcionava bé quan es combinava amb una producció massiva d’habitatges i generoses prestacions per als qui veien augmentar els seus lloguers en aquest sistema. Però sense una àmplia oferta i sense suport financer per als inquilins, el sistema era vulnerable.

Ara mateix, Suècia està travessant una crisi de l’habitatge. Afecta sobretot als grups de baixos ingressos, però també repercuteix en una majoria social més àmplia, ja que el 74% de la població sueca viu ara en un municipi amb escassetat d’habitatges assequibles. Les arrels de la crisi es troben en una allau de desregulacions neoliberals, privatitzacions i reculades de diversos programes socials que van començar en la dècada de 1990. L’administració que va assumir el poder en 1991 —el primer govern liderat per liberals i conservadors des de 1930— va dividir el sistema unitari en petites parts i després les va suprimir una per una. Així es va iniciar un període de ràpides i radicals privatitzacions, desregulacions i retallades de la despesa social, i el sector de l’habitatge es va veure especialment afectat.

Les vagues de lloguers, els bloquejos de lloguers i les cancel·lacions massives de contractes van ser alguns dels mètodes que van utilitzar habitualment les organitzacions d’inquilins

En la dècada de 1990, la construcció d’habitatges va estar a punt de detenir-se després de la supressió gairebé total de les subvencions estatals, que va convertir una despesa anual de 30.000 milions de corones en un superàvit de 30.000 milions de corones. Un dels efectes immediats va ser la pujada dels lloguers —que van augmentar un 122% entre 1986 i 2005—, que no ha fet més que continuar des de llavors. A més, les ajudes a l’habitatge es van retallar un 40% entre 1995 i 1998 i un altre 36% entre 1999 i 2008, en dues decisions que van empènyer a més llars de baixos ingressos cap a la pobresa. Entre 1990 i 2014, l’habitatge públic, que durant mig segle havia actuat com a fre a la pujada dels lloguers, es va reduir en un 11% en relació amb el parc total d’habitatges, quan es van privatitzar grans franges del parc de propietat municipal. Després que les empreses d’habitatge públic es veiessin obligades per llei a convertir-se en empreses amb ànim de lucre el 2010, els lloguers no han fet més que augmentar.

Després del tancament del Departament d’Habitatge, es va suprimir tota una sèrie de lleis que protegien l’habitatge de la mercantilització. El 1993, en suprimir-se les subvencions i ajudes a l’habitatge íntegrament o gairebé íntegrament, van augmentar els impostos sobre els immobles de lloguer. Només va sobreviure un aspecte de la regulació dels lloguers, encara que de forma modificada, el sistema de valor d’ús.

Segons el Consell Suec de Política Fiscal, si aquest últim vestigi de legislació protectora se substituís per una desregulació del mercat de lloguers, es produirien pujades dels lloguers a Estocolm d’entre el 30 i el 70 per cent. Això significa que, sense el sistema de valor d’ús i sense un sindicat d’inquilins que negociï els lloguers per als seus membres, les pujades dels lloguers haurien augmentat encara més ràpid a partir de la dècada de 1990. Per tant, el sistema continua exercint la funció de frenar el procés de fixació dels lloguers. La proposta que va conduir al col·lapse del govern al juny hauria acabat per eliminar aquests frens.

Suècia
Foto: pxhere.com

Fràgil

La ciutat històrica sueca, produïda pels moviments socials i la classe obrera i posteriorment gestionada per l’Estat, ha estat en gran manera (re)apropiada pels interessos del capital. Això era d’esperar, ja que les relacions socials del capital no van ser superades pel reformisme socialdemòcrata. No obstant això, com demostra el moviment d’inquilins de finals del segle XIX i del XX, una de les contradiccions intrínseques del capital és el conflicte de classes que produeix.

Si bé el Partit Socialdemòcrata pot haver estat ingenu respecte a l’estabilitat del sistema que va gestionar durant molt de temps, els propis defensors d’aquest model eren conscients de la seva fragilitat. L’intel·lectual socialdemòcrata Gunnar Adler-Karlsson va comprendre que no hi havia garanties per a la longevitat d’aquest sistema. Com va escriure en 1967 a Funktionssocialism, la simple elecció d’«un govern d’orientació conservadora, amb l’objectiu de detenir o fer retrocedir el desenvolupament que Suècia ha experimentat durant molt de temps, cap a una major igualtat i una gran llibertat per a cada ésser humà», podria ser la seva fi.

No obstant això, l’anàlisi d’Adler-Karlsson sostenia que aquest resultat reavivaria la lluita de classes i es reconstruiria l’equilibri de poder. Aquesta reignició encara no s’ha materialitzat a escala de masses, però L’Esquerra podria mostrar un camí a seguir.

En decidir retirar el seu suport al govern per aquesta proposta de reforma, el Partit de L’Esquerra es va jugar el coll pel sistema que anteriorment havia estat secundat i gestionat pels socialdemòcrates. La desregulació del sector immobiliari suec es va detenir, ja que la proposta va ser declarada «morta» poc després. Aquesta decisió va fer que es disparés el suport al Partit de l’Esquerra i al seu líder, Dadgostar, i la gent va acudir per milers a afiliar-se al partit.

Ara els socialdemòcrates tornen a governar, després d’unes setmanes de tràmits i negociacions en el Parlament. Aquesta vegada, saben que s’han de prendre seriosament a L’Esquerra quan aquest amenaça el seu poder.

Article publicat originalment a Jacobin
Traducció de Catarsi Magazín
Foto de portada: pxhere.com

Vols que t'informem de les novetats de Catarsi Magazín?

Les dades personals s’utilitzaran per l’enviament d’informació i promocions. El responsable és Cultura 21, SCCL. L’usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets que l’assisteixen mitjançant correu electrònic a [email protected]. Pot consultar aquí la política de privacitat.

Anton Ösgård és estudiant de doctorat en sociologia urbana ala Universitat d'Uppsala (Suècia).

Comentaris

Cal defensar la negociació dels lloguers a Suècia

Feu un comentari

El nou número de Catarsi ja és aquí!

Subscriu-te ara i te l'enviem a casa!

Cataris-blau