Política de privacitat

Responsable del tractament de dades: Responsable: Cultura 21, SCCL NIF F65533200 Domicili social Plaça Gispert 4, 2n pis 08241 Manresa Correu electrònic: [email protected] Telèfon: 93 742 26 83 Informació general Amb caràcter general l’ús de la pàgina web no requereix la comunicació de dades de caràcter personal per part dels usuaris. En cas que els usuaris comuniquin les seves dades personals a través d’aquesta pàgina web o per qualsevol altre mitjà, Cultura 21 garanteix la total confidencialitat d’aquestes així com el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, tot adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la seguretat i confidencialitat de les dades. Així mateix, en cas que l’usuari faci ús d’alguna de les vies de contacte existents en aquesta pàgina web, haurà d’acceptar explícitament la política de privacitat i les condicions corresponents. La present política de privacitat és d’aplicació general a tots els usos i serveis d’aquesta pàgina web. No obstant, pot consultar la informació particular dels diferents serveis en l’apartat corresponent. Drets de les persones interessades Tenen la condició de persones interessades aquelles que hagin remès dades de caràcter personal a Cultura 21. Les persones interessades podran exercir els drets reconeguts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en particular, pel Reglament General de Protecció de Dades, i que són:
 • Dret d’accés: permet a la persona interessada conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament per part de Cultura 21.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar dades de caràcter personal que puguin resultar inexactes o incorrectes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades de caràcter personal que resultin ser inadequats o excessius.
 • Dret d’oposició: permet a la persona interessada que no es digui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que es cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades amb la finalitat de limitar el seu tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: permet a la persona interessada que se li facilitin les dades de caràcter personal per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable sense cap impediment.
 • Dret a no ésser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): permet a la persona interessada no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o l’afecti significativament.
Així mateix, qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Cultura 21 està tractar dades de caràcter personal que els afectin, o no, i en el seu cas exercir els drets abans esmentats. En cas de sol·licitar la supressió de les dades personals, Cultura 21 deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. La supressió de dades de caràcter personal que siguin necessàries per a la gestió d’algun o alguns dels serveis prestats per Cultura 21 podrà implicar el cessament d’aquests. Per tal d’exercir qualsevol d’aquests drets, la persona interessada podrà adreçar-se a Cultura 21 per qualsevol dels següents mitjans:
 • Per correu postal, adreçat a:
CATARSI MAGAZÍN Plaça Gispert número 4, 1r pis 08241 Manresa Finalitats del tractament i legitimació El tractament de dades de caràcter personal per part de Cultura 21 té les finalitats següents:
 1. Gestionar la relació comercial entre Cultura 21 i els seus clients i subscriptors i tot allò que se’n deriva: comunicacions, compres, facturació, devolucions, enviaments, cobraments, etc., quan la persona interessada s’hagi subscrit a Catarsi Magazín o hagi adquirit productes mitjançant la pàgina web.  Legitimació: la base legal per a aquesta finalitat és l’execució del contracte de compra dels productes corresponents, així com el consentiment de la persona interessada. El consentiment por ser revocat en qualsevol moment per la persona interessada.
 2. Enviament de comunicacions de caràcter informatiu als clients i subscriptors de Catarsi Magazín. Legitimació: la base legal és el consentiment de la persona interessada així com l’interès legítim de Cultura 21 de posar en coneixement dels clients i subscriptors productes similars als adquirits per aquests. El consentiment por ser revocat en qualsevol moment per la persona interessada.
 3. Enviament de comunicacions comercials, informació de productes, promocions i altres de tipus comercial, promocional i publicitari. Legitimació: la base legal és el consentiment de la persona interessada prestat a l’hora de subscriure’s al newsletter de Catarsi Magazín i l’interès legítim de Cultura 21 de dur a terme la seva acció comercial. El consentiment por ser revocat en qualsevol moment per la persona interessada.
Conservació de les dades Les dades de caràcter personal seran conservades de manera indefinida mentre el consentiment no sigui revocat per la persona interessada o fins que Cultura 21 cessi l’activitat o el servei relacionat. Les dades corresponent a la facturació i els contractes celebrats serà conservada durant el temps legalment establert per la normativa aplicable. Cessió de dades Les dades de caràcter personal facilitades per la persona interessada mitjançant aquesta pàgina web no seran cedides a tercers si no se n’ha sol·licitat el consentiment de forma expressa, amb excepció dels casos legalment previstos, sens perjudici del tractament derivat de la comptabilitat, l’enviament dels productes, etc. sempre per compte i amb encàrrec exprés de Cultura 21. Adreces IP Els servidors podran utilitzar de manera automàtica l’adreça IP i/o el domini emprat per l’usuari. Aquestes dades poden ésser recopilades amb finalitats estadístiques sobre el número i característiques de les visites. Així mateix, en cas de contactar amb Cultura 21 mitjançant algun dels formularis habilitats en aquesta pàgina web, l’adreça IP serà incorporada a l’arxiu corresponent juntament amb les dades remeses i l’acceptació de les clàusules de consentiment per al tractament de dades de caràcter personal, de les condicions de contractació o qualsevol altra que sigui expressament marcada i acceptada per l’usuari. Mesures de seguretat Cultura 21, com a responsable i conforme al què disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció dels personis físiques quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), informa que té implementades els mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes. Informació particular en cas de registre El registre a la pàgina web té com a finalitat facilitar l’experiència de l’usuari, la gestió de les compres, pagament i enviaments de productes que es troben a la venda a través de la web de Tigre de Paper. El registre requereix l’acceptació expressa de la present política de privacitat. En particular, l’usuari presta el seu conteniment exprés al tractament de les dades de caràcter persona que faciliti mitjançant la pàgina web, entre les quals hi constaran les dades de contacte, enviament i facturació, incloses les necessàries segons el mitjà de pagament i enviament escollit. L’usuari podrà revocar el consentiment o exercir qualsevol dels drets que l’assisteixen adreçant-se a Cultura 21 d’acord amb el què s’exposa a la Política de Privacitat i, en tot cas, mitjançant l’espai habilitat a per donar-se de baixa una vegada accedeixi a l’espai personal amb el nom d’usuari i clau de pas indicats en el moment de registrar-se. Informació particular en cas de subscripció al newsletter La subscripció al newsletter requereix l’acceptació expressa de l’usuari de la present política de privacitat. En particular, l’usuari presta el seu consentiment exprés a l’enviament per part de Cultura 21 de  comunicacions per correu electrònic de caràcter informatiu i comercial. L’enviament podrà ésser cancel·lat unilateralment per Cultura 21. Així mateix, l’usuari podrà adreçar-se a Cultura 21 per exercir els seus drets d’acord amb el què s’exposa a la Política de Privacitat i, en tot cas, mitjançant un enllaç de baixa automàtica que inclou l’enviament del newsletter a la part inferior del missatge. Informació particular en cas de compra o subscripció de compres La política en matèria de protecció de dades de caràcter personal en cas d’adquisició de productes mitjançant aquesta pàgina web o de la subscripció de compres de Catarsi Magazín, forma part de les condicions generals de contractació que han d’ésser acceptades per l’usuari en el moment de formalitzar el contracte. Política de cookies D’acord amb la normativa vigent, Cultura 21 facilita als usuaris informació relativa a les ‘cookies’ que utilitza i els motius del seu ús, així com sol·licita el seu consentiment per poder utilitzar-les. www.catarsimagazin.cat utilitza “cookies” pròpies i de tercers per tal d’oferir una millor experiència de navegació i un millor servei. No obstant l’usuari té l’opció d’impedir la generació de ‘cookies’ i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de les “cookies” al seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles. Què és una ‘cookie’? Les ‘cookies’ constitueixen una eina empleada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació relativa als usuaris. Són petits arxius de text que les pàgines web envien al navegador i que s’emmagatzemen al terminal de l’usuari, ja sigui un ordinador, un telèfon mòbil o una tauleta. Aquesta informació permet recuperar informació com per exemple el seu usuari registrat, si en disposa, dades de connexió a les xarxes socials o dades de preferències de navegació. Aquestes dades són emmagatzemades per a ser recordades quan l’usuari visita de nou la pàgina. Com s’utilitzen les ‘cookies’ i quin tipus d’informació guarden? Al navegar per la pàgina web www.catarsimagazin.cat, l’usuari està acceptant que es puguin instal·lar ‘cookies’ al seu terminal que permetin conèixer la següent informació:
 • Informació estadística de l’ús de la web
 • El format de web que prefereix per accedir als dispositius mòbils
 • L’activitat que ha dut a terme l’usuari al web (pàgines vistes, cerques, etc.)
 • Dades de connexió a les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o Twitter
En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ del seu navegador alguns dels serveis de la pàgina web deixaran d’estar disponibles. Com puc bloquejar o eliminar les ‘cookies’? Pots permetre, bloquejar o eliminar les ‘cookies’ que tens instal·lades al teu equip, a la configuració de les opcions del navegador de l’ordinador, ‘smartphone’ o tauleta. El fet de bloquejar la instal·lació de les ‘cookies’ no t’impedeix la navegació efectiva a la pàgina web.