Search
Close this search box.

El Leviatan fetitxitzat

De nou, el capitalisme diluït en la seva fase global planetària, fora de les dinàmiques territorials, producció de plusvalor i destrucció dels ecosistemes, sembla subestimar la responsabilitat dels Estats en aquestes dinàmiques acumulatives generadores de pandèmies mundials.
De nou, el capitalisme diluït en la seva fase global planetària, fora de les dinàmiques territorials, producció de plusvalor i destrucció dels ecosistemes, sembla subestimar la responsabilitat dels Estats en aquestes dinàmiques acumulatives generadores de pandèmies mundials.

En els nostres dos articles anteriors, hem realitzat una sèrie de crítiques respecte a la petició de més Estat com a alternativa a l’administració neoliberal de la crisi pandèmica. Aquesta postura, assumida per bona part de l’esquerra anticapitalista, suposa que, a major intervenció de l’Estat, menor és la participació del capital en una possible solució en favor de les majories.


Les idees bàsiques del Leviatán malalt, plantegen la ingenuïtat d’aquest raonament, en oblidar la capacitat que posseeix el capital de protegir-se estratègicament després de pactar amb l’Estat, les polítiques de rescat financer del qual puguin evitar una catàstrofe que ho posi en risc definitiu. La presència del sector públic en la cura del capital, ha fundat no pocs arguments apologètics de la fi del neoliberalisme. En El Leviatán convalescent hem fet un pas més, en preguntar-nos sobre el vincle entre l’Estat i les relacions socials existents, on aquell es troba determinat per aquestes. De manera que, demanar l’enfortiment de l’Estat —concebut abstractament— oculta el necessari reforçament d’aquelles relacions actuals que el sustenten.


En aquest tercer article, ens disposem plantejar que aquests arguments a favor de l’Estat —sempre concebuts de manera indeterminada— en el nostre actual context pandèmic, estan fundats sobre la base de la seva forma fetitxista, en tant que oculten el fons real, i en el seu lloc apareixen formes fenomèniques aïllades del procés social i històric al qual pertanyen. En aquest sentit, l’Estat es converteix en un fetitxe quan es concep independent del procés de producció específicament capitalista que el determina. Fa falta, llavors, revelar el caràcter productiu que valora al capital a partir de l’extracció de plusvalor, com el fons essencial de les relacions capitalistes que fonamenten l’acció dels Estats moderns, en plena crisi pandèmica.


El fetitxisme de l’exotisme: Inversió de l’origen real de la COVID-19


El subtítol que obre aquest segment no pretén demostrar l’origen espai-temporal de la COVID-19, el que es proposa és discutir la inversió fetitxista de les causes reals que el van originar. El fetitxisme de l’exotisme sorgeix quan s’aïlla l’origen del virus de la forma com s’ha desenvolupat la producció capitalista, plantejant que es deu al consum d’animals exòtics en condicions insalubres, desviant el problema real a un assumpte cultural, propi de costums culinàries xineses. Aquest argument, que el sentit comú hegemonitza, no és més que un quid pro quo [canviar una cosa per una altra]—com diria K. Marx en El Capital— on una forma particularíssima de consum, pretén situar-se en el lloc ontològic de l’origen d’una de les pandèmies més brutals de la història humana.

Foto: pikist.com


Aquest relat de l’exotisme no ha passat desapercebut per la crítica d’esquerra, però en la seva majoria, assenyalen el discurs xenòfob que els EUA vol imposar com a arma destructora en contra de l’Estat xinès i la seva economia en el context d’una guerra comercial. No obstant això, continua quedant fora de l’anàlisi el caràcter destructor del capital, el moviment expansiu del qual a la recerca de la producció de plusvalor, altera l’ordre ecosistèmic, creant una àmplia varietat de malalties en el context global del capitalisme contemporani.


Més enllà de les formes, el problema fonamental de l’origen del coronavirus hem de situar-lo en la relació que manté el capitalisme amb la naturalesa. La font dels valors d’ús, i per tant de tota riquesa material, és la naturalesa, tal qual assenyala Marx en la seva Crítica al programa de Gotha. Per tant, el capital no té una altra opció per a valorar-se que l’extracció dels béns naturals els components dels quals conformen les mercaderies que han de circular de manera creixent en el mercat —mitjançant l’explotació del treball— per a reproduir el capital i augmentar el seu excedent.

Aquesta dinàmica d’acumulació suposa la destrucció de la naturalesa i l’alteració dels ecosistemes, modificats a partir del desplaçament forçat de qualsevol varietat d’animals que són possibles portadors de gran quantitat de virus, tal com ha ocorregut amb l’actual pandèmia de la COVID-19. La dinàmica expansionista del capital, a la recerca de noves fronteres ecosistèmiques per a continuar reproduint-se ad infinitum segons la seva lògica acumulativa, ha fet que la taxa mundial de biodiversitat aconsegueixi un nivell de pèrdua milers de vegades majors que en èpoques preindustrials. Així mateix, la comunitat científica assenyala que dues terceres parts dels serveis ambientals generats pels ecosistemes planetaris, s’estan deteriorant.


La destrucció de la naturalesa com a mitjà per a l’acumulació de capital —generadora de la pandèmia que ens assota— no ocorre a esquena dels Estats nacionals, al contrari, el seu marc de legislació econòmica el possibilita. L’Estat no és una víctima més de l’era global del capital transnacional, que sotmet al món amb la seva expansió extrafronterera. No existeix capital planetari fora de la dinàmica dels Estats nacionals. De manera que és un actor protagonista en la destrucció de la naturalesa. Això sembla no tenir-se en compte quan es demana més Estat, com a solució a la crisi mundial provocada per la COVID-19. Existeix avui tanta intervenció dels Estats nacionals, com existeixen contractes d’empreses que augmenten la seva capital a partir de la destrucció dels ecosistemes en cadascun dels territoris. Estat i producció capitalista, es revelen com una relació indissoluble en la qual cal furgar l’origen, tant d’aquesta pandèmia, com dels tants virus mortals que han assotat a les nostres societats, deixant enrere relats fetitxistes que vetllen la nostra manera de producció, com el problema real.


El doble caràcter fetitxista de la crisi econòmica arran de la pandèmia mundial


Es pot identificar un fetitxisme doble entorn de la crisi econòmica i la pandèmia. D’una banda, els portaveus del capitalisme plantegen que la crisi econòmica que ve és producte de la pandèmia, mentre que, per l’altre, l’esquerra planteja que la crisi econòmica es venia gestant abans; totes dues explicacions són insuficients, perquè vetllen el paper de la producció específicament capitalista en aquesta crisi. Els teòrics del capital suggereixen que el coronavirus és el causant del col·lapse borsari, independentment del caràcter productiu que el determina, tant a la crisi financera, com a la pròpia pandèmia. Mentre que els arguments de l’esquerra, en general, busquen mostrar que la crisi financera es porta cuinant des de molt abans de la pandèmia, i que es culparà al coronavirus per a ocultar les causes estructurals. Però per aquesta via es revela una cosa i s’oculta una altra, que és la relació orgànica de l’expansió capitalista amb l’augment de les malalties a nivell mundial. La versió de l’esquerra fa semblar que el virus és una cosa fortuïta i encara que ve a influenciar la crisi econòmica, no té una relació causal directa amb el model de producció.

Foto: pikist.com


Algunes anàlisis d’una certa corrent de l’esquerra, si bé critiquen el caràcter estructural de la crisi financera, no deixen d’incórrer en concepcions fetitxistes, perquè suposen al capital financer com una entitat autònoma que s’autovaloritza sense necessitat de la producció de plusvalor. Per això la discussió se centra només a caracteritzar als responsables d’aquesta gran crisi econòmica d’arrel financera. Aquest mateix vel és prou llarg per a ocultar també la determinació capitalista de la pandèmia, el mètode d’acumulació de la qual destrueix els ecosistemes, generant patògens que posen en risc la vida humana.

De nou, aquest tipus de fetitxismes, solen deixar en un segon pla a l’Estat com a element clau en l’acumulació de capital. No pot ser d’una altra manera, perquè la il·lusió de l’autonomia del capital financer, planteja que en la fase neoliberal de desenvolupament, el capital global es genera fora dels límits territorials dels Estats i per això «ja no hi ha patró capitalista visible: hi ha classe dominant global». Seguint a Claudio Katz en Neoliberalismo, Neodesarrollismo, Socialismo, poguéssim dir que “la principal raó de perdurabilitat de l’Estat nacional radica en el seu paper en la «explotació dels assalariats», perquè no hi ha manera d’extreure plusvalor l’usdefruit del qual es dilueixi en una classe global indeterminada, sense que recaigui en un territori específic, «protegit pel seu respectiu Estat nacional» com assenyala Renán Vega Cantor, així com també és impossible explotar una «naturalesa global» anés de l’autonomia i permissibilitat de les nacions.


L’expansió de la pandèmia i el fetitxisme de la globalització


Unaa cert corrent de l’esquerra crítica ha pogut demostrar amb bons arguments, que el caràcter veloçment expansiu de la COVID-19, és producte del capitalisme globalitzat del «just a temps» que domina la nostra forma de vida social. Sense que deixi de ser cert, sembla que aquest fenomen es considera un problema en si mateix. Quan així ocorre, l’anàlisi esdevé en fetitxisme, perquè de nou es pren una cosa per l’altra, la forma específica pel seu contingut total.

Jutjar la totalitat del procés de producció capitalista tan sols per una de les seves formes específiques que adquireix en el moment de la circulació, és invertir la relació real


Aquest tipus d’anàlisis han pogut demostrar de manera rigorosa que les epidèmies esdevingudes al llarg de la història s’han expandit amb la velocitat que li ho ha permès el nivell de desenvolupament del capitalisme segons cada època. En aquest sentit, amb el COVID-19 estem enfront d’una epidèmia moderna, que «no ens retrotreu a les epidèmies de l’antiguitat». Però, es pot condemnar el caràcter global del capital, sense abans haver posat en dubte el seu caràcter productiu? La forma en com circula el capital en la nostra època, suposa un mal major, que és la forma en com s’acumula, i els mètodes destructius que desenvolupa per a garantir la seva reproducció. Ressaltar la circulació del capital en el mercat global, com el mal de la nostra època, fora de les condicions de l’acumulació d’aquest mateix capital, resulta una inversió fetitxista, perquè es pren com a real, només una forma específica que adquireix la producció en el seu procés total. Per això, el mateix Marx assenyala que en la producció social, «el plusvalor s’escindeix en diverses parts», les fraccions de les quals «revesteixen formes» que aparenten ser «diferents i independents entre si», on el «fraccionament del plusvalor i el moviment mediador de la circulació vetllen la forma bàsica simple del procés d’acumulació». De manera que, jutjar la totalitat del procés de producció capitalista tan sols per una de les seves formes específiques que adquireix en el moment de la circulació, és invertir la relació real, deixant per fora el veritable problema del capitalisme, la destrucció de la vida humana i natural que suposa el seu mode d’acumulació.

Foto: pxfuel.com


Si bé, hi ha una diferència de forma respecte a virus anteriors, a causa de la circulació global de les mercaderies en el capitalisme contemporani, que converteix a aquest virus en una pandèmia mundial, el contingut real basat en la destrucció de la naturalesa com a manera d’acumular capital és l’element comú a totes les epidèmies conegudes fins als nostres dies.


De nou, el capitalisme diluït en la seva fase global planetària, fora de les dinàmiques territorials, producció de plusvalor i destrucció dels ecosistemes, sembla subestimar la responsabilitat dels Estats en aquestes dinàmiques acumulatives generadores de pandèmies mundials.


Considerem que aquestes són algunes de les formes fetitxistes sobre les quals se sustenten la petició de més Estat, com a contraposició als malestars produïts pel capital en tots els àmbits de la vida humana.


Com hem advertit en ocasions anteriors, no menyspreem les reivindicacions socials dels Estats que puguin oxigenar a les classes populars en aquesta crisi pandèmica, el que creiem és que l’esquerra ha de recuperar la imaginació utòpica. Sent capaç de plantejar alternatives basades en l’anàlisi dialèctica de la realitat capitalista actual, l’horitzó teleològic del qual aconsegueixi formes concretes de superació del vell ordre mundial que ens domina. Tot això sota el supòsit d’abandonar postures intermèdies que es conformen amb la petició de més Estat, que, per altra, porta l’empremta d’estar vetllat per formes fetitxistes.

Traducció d’Arnau Barquer
Foto de portada: pxfuel.com

Vols que t'informem de les novetats de Catarsi Magazín?

Les dades personals s’utilitzaran per l’enviament d’informació i promocions. El responsable és Cultura 21, SCCL. L’usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets que l’assisteixen mitjançant correu electrònic a [email protected]. Pot consultar aquí la política de privacitat.

Manuel Azuaje Reverón (1989). Professor universitari. Editor, columnista i crític de cine. Membre de la Red en Defensa de la Humanidad.

Filòsof marxista. Articulista i investigador, membre de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad.

Comentaris

El Leviatan fetitxitzat

Feu un comentari

El nou número de Catarsi ja és aquí!

Subscriu-te ara i te l'enviem a casa!

Cataris-blau