Search
Close this search box.

articles publicats per

Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans

Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans

La Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans neix sota la iniciativa de crear un espai de coordinació entre els diferents casals i ateneus d’arreu del territori, a partir del qual la comunicació i la relació entre els projectes del llarg i ample del país puguin ser més eficaces. Tot plegat sorgeix arran de diferents necessitats i motivacions. D’una banda, el fet de treballar en xarxa facilita la feina a l’hora de gestionar els recursos i, alhora, permet un constant contacte entre casals i ateneus, del qual aquests es poden beneficiar de múltiples maneres, com és el cas de de l’aspecte comunicatiu, en el sentit que permet optimitzar tasques com ara la difusió; o bé del fluït intercanvi d’experiències que això propicia, de què es nodreixen tots els projectes que en formen part. El fet de constituir-se en La Xarxa suposa una aposta per a consolidar el projecte que té els seus orígens i ha anat prenent forma al llarg de les diferents Trobades de Casals i Ateneus dels Països Catalans, les quals van néixer amb el mateix ànim d’esdevenir punt de trobada i d’intercanvi d’experiències. Aquestes es remunten a l’any 2011, en què tingué lloc la primera d’elles, a Sabadell. A continuació, s’han realitzat a Vilanova i la Geltrú, València i Reus. En la Trobada del 2012 a Vilanova es va creure oportú crear alguna mena de comissió gestora que s’encarregués de l’organització de les trobades, que fins al moment havien corregut a càrrec del projecte local d’on es realitzés la trobada. Va ser en aquest moment que la Xarxa va anar prenent forma i es va començar a treballar per a fer-la el màxim de representativa, intentant arribar a tots els casals i ateneus d’arreu del territori. Després de la Trobada del 2014 a Reus es va reafirmar l’aposta per a consolidar i fer més forta la Xarxa, amb mecanismes com és el fet de reforçar la Gestora, per tal de millorar aspectes tècnics, com ara la comunicació i la coordinació, i el fet de començar a fer les passes legals necessàries per tal de constituir-se en associació. A la Trobada celebrada el 2017 a Manlleu, la Xarxa vàrem debatre i aprovar que per ser-ne membre els únics requisits eren: enquadrar-se en l’esquerra anticapitalista amb un funcionament assembleari i basat en l’autogestió; que s’inscriguin en el marc territorial dels Països Catalans i que així ho assumeixin; que treballin per establir ponts de contacte i complicitat per optimitzar recursos i esforços i que apostin per la vertebració del país a partir de d’espais de contrapoder. En la següent trobada celebrada al barri de Sants de Barcelona l’any 2018, es va fer l’aposta per la creació de la Federació de Casals i Ateneus dels Països Catalans, formula jurídica que implica la fundació d’una associació de segon ordre, una associació que ens permetria mancomunar esforços i recursos a una escala més gran que fins aquell moment. A finals del 2019 els Casals i Ateneus presents en la Trobada celebrada a Lleida varen aprovar els estatuts de la futura federació i es varen emplaçar a formalitzar-ne la constitució

El nou número de Catarsi ja és aquí!

Subscriu-te ara i te l'enviem a casa!

Cataris-blau